چگونگی برقراری تماس تصویری گروهی

تماس گروهی امکان می‌دهد حداکثر تا هشت نفر با یکدیگر با استفاده از واتساپ تماس تصویری برقرار کنند. وقتی تماس تصویری گروهی دریافت می‌کنید، اعلان تماس تصویری گروهی ورودی یا صفحه تماس تصویری گروهی واتساپ، همه شرکت‌کنندگان حاضر در تماس را نشان می‌دهد و اولین مخاطب در فهرست، کسی است که شما را اضافه کرده است. اگر تماس را از دست دهید اما آن تماس همچنان در جریان باشد، باز هم می‌توانید به آن بپیوندید.
برقراری تماس تصویری گروهی
برقراری تماس تصویری گروهی از گفتگوی گروهی
 1. گفتگوی گروه واتساپی را که می‌خواهید در آن تماس تصویری بگیرید، باز کنید.
 2. اگر گفتگوی گروهی ۳۳ شرکت‌کننده یا بیشتر دارد، تماس گروهی
  را بزنید.
  • اگر گفتگوی گروهی ۳۲ شرکت‌کننده یا کمتر دارد، تماس صوتی
   را بزنید و تصمیم خود را تایید کنید. هفت شخص اولی که پاسخ می‌دهند می‌توانند به تماس بپیوندند و تنها اعضای گروه می‌توانند شرکت کنند.
 3. مخاطبانی را که می‌خواهید به تماس اضافه کنید پیدا کنید و سپس تماس تصویری
  را بزنید.
برقراری تماس تصویری گروهی از برگه تماس‌ها
 1. واتساپ را باز کنید و سپس برگه تماس‌هارا بزنید.
 2. تماس جدید
  > تماس گروهی جدید را بزنید.
 3. مخاطبانی را که می‌خواهید به تماس اضافه کنید پیدا کنید و سپس تماس تصویری
  را بزنید.
برقراری تماس تصویری گروهی از گفتگوی فردی
 1. گفتگوی واتساپی با یکی از مخاطبانی را که می‌خواهید با او تماس تصویری داشته باشید، باز کنید.
 2. تماس تصویری
  را بزنید.
 3. وقتی مخاطب تماس را قبول کرد،باز کردن
  > افزودن افراد را بزنید.
 4. مخاطب دیگری را که می‌خواهید به تماس اضافه کنید پیدا کنید، سپس افزودن را بزنید.
 5. اگر می‌خواهید مخاطبان بیشتری اضافه کنید، افزودن شرکت‌کننده
  را بزنید.
پیوستن به تماس تصویری گروهی
پیوستن به تماس تصویری گروهی ورودی
 1. وقتی کسی شما را دعوت به پیوستن به تماس تصویری گروهی کند، اعلانی دریافت خواهید کرد.
 2. روی اعلان بزنید تا صفحه اطلاعات تماس باز شود.
 3. از این صفحه، می‌توانید پیش‌نمایش شرکت‌کنندگان در تماس و سایر دعوت شدگان را ببینید.
 4. برای پیوستن به تماس روی پیوستن بزنید.
 5. در حین تماس، برای باز کردن صفحه اطلاعات تماس، باز کردن
  را بزنید.
  • برای افزودن مخاطبان بیشتر به تماس، افزودن شرکت‌کننده را بزنید.
  • برای فرستادن اعلان به افراد دعوت شده، زنگ زدن را بزنید.
پیوستن به تماس تصویری گروهی بی‌پاسخ
 1. واتساپ را باز کنید و سپس برگه تماس‌ها را بزنید.
 2. اگر تماس از گفتگوی گروهی شروع شده باشد، می‌توانید با باز کردن گفتگو و زدن روی پیوستن به آن بپیوندید.
 3. اگر تماس ادامه داشت و تمایل داشتید روی تماسی که می‌خواهید بپیوندید، بزنید. با این کار صفحه اطلاعات تماس باز می‌شود.
 4. پیوستن را بزنید.
توجه:
 • فقط هشت شرکت‌کننده می‌توانند همزمان در یک تماس فعال باشند.
 • مطمئن شوید هم شما و هم مخاطبان شما هنگام گرفتن یا دریافت تماس تصویری گروهی، اتصال اینترنت قوی دارید. کیفیت تماس تصویری به کیفیت ارتباط اینترنت مخاطبی که ضعیف‌ترین اتصال را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • در هنگام تماس تصویری گروهی این امکان را دارید تا با زدن روی قطع ویدیو
  تصویر را ببندید.
 • در هنگام تماس تصویری گروهی، نمی‌توانید مخاطبی را از آن تماس حذف کنید. خود مخاطب باید تلفنش را قطع کند تا از تماس خارج شود.
 • گرچه می‌توانید در تماس تصویری گروهی با کسی که مسدودش کرده‌اید، حاضر شوید، اما نمی‌توانید مخاطبی را که مسدود کرده‌اید یا شما را مسدود کرده است، به تماس اضافه کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر