Presunutie účtu z aplikácie WhatsApp Messenger do aplikácie WhatsApp Business

Android
iPhone
Pred presunutím účtu z aplikácie WhatsApp Messenger do aplikácie WhatsApp Business vám odporúčame vytvoriť si zálohu účtu. Viac informácií o vytváraní zálohy nájdete v tomto článku.
  1. Aktualizujte WhatsApp Messenger a stiahnite si aplikáciu WhatsApp Business z Obchodu Google Play.
  2. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
  3. Prečítajte si podmienky používania aplikácie WhatsApp Business. Klepnutím na tlačidlo SÚHLASÍM A CHCEM POKRAČOVAŤ vyjadrujete súhlas s podmienkami.
  4. WhatsApp Business automaticky rozpozná telefónne číslo, ktoré používate v aplikácii WhatsApp Messenger. Ak chcete pokračovať, klepnite na možnosť s číslom svojej spoločnosti.
    • Pokiaľ zobrazené číslo nie je to, ktoré chcete používať, klepnite na možnosť POUŽIŤ INÉ ČÍSLO a pokračujte v bežnom procese overenia.
  5. Klepnite na POKRAČOVAŤ > POVOLIŤ, čím umožníte aplikácii WhatsApp Business prístup k vašej histórii chatov a médiám.
  6. WhatsApp vám pošle jednorazovú SMS so 6-miestnym kódom. Zadajte 6-miestny kód a overte svoje číslo.
  7. Vytvorte si profil spoločnosti a potom klepnite na ĎALEJ.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie