چگونگی پیدا کردن مخاطبان

با دسترسی به دفتر تلفن گوشی، می‌توانید به‌سرعت و آسانی تشخیص دهد کدامیک از مخاطبان شما از واتساپ استفاده می‌کنند.
  1. واتساپ را باز کنید و به برگه گفتگوها بروید.
  2. روی علامت گفتگوی جدید بزنید.
اگر نمی‌توانید مخاطبان خود را ببینید، موارد زیر را بررسی کنید که:
  • مخاطب شما از واتساپ استفاده می‌کند.
  • شماره تلفن مخاطب را در دفترچه تلفن گوشی خود ذخیره کرده‌اید. اگر مخاطب از قالب شماره تلفن بین‌المللی استفاده می‌کند، از قالب کامل بین‌المللی استفاده کنید.
  • در تنظیمات برنامه گوشی خود به واتساپ اجازه دسترسی به مخاطبان گوشی را داده‌اید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر