Zálohovanie na Disk Google

Disk Google predstavuje najjednoduchší spôsob, ako preniesť údaje aplikácie WhatsApp do nového telefónu. Disk Google vyvinula a dala k dispozícii spoločnosť Google, ktorá ho zároveň prevádzkuje. Odporúčame, aby ste sa pred zálohovaním svojich chatov na Disk Google pripojili k sieti Wi-Fi, keďže súbory zálohy môžu byť veľké a môže sa teda prenášať veľa údajov. Mohli by vám tak vzniknúť ďalšie náklady. Od 19. apríla 2022 bude potrebné ukladať zálohu na Disk Google každých päť mesiacov, aby ste predišli strate záloh.
Upozornenie:
  • Zálohy z WhatsApp sa nezapočítavajú do kvóty úložiska na Disku Google.
  • Zálohy z WhatsApp sa viažu na telefónne číslo a účet Google, cez ktoré boli vytvorené.
  • Zálohy z WhatsApp, ktoré neboli aktualizované viac ako päť mesiacov, môže spoločnosť Google automaticky odstrániť. Preto vám odporúčame, aby ste si pravidelne zálohovali svoje údaje z WhatsApp, aby ste predišli strate záloh.
  • Prvé zálohovanie môže chvíľu trvať. Odporúčame, aby ste telefón pripojili k zdroju napájania.
  • Pri každom zálohovaní na Disk Google pod tým istým účtom Google spoločnosť Google predchádzajúcu zálohu prepíše. Neexistuje žiadny spôsob, ako obnoviť staršie zálohy z Disku Google.
  • Zálohované médiá a správy nie sú zabezpečené šifrovaním počas celého spojenia aplikácie WhatsApp, kým sú uložené na Disku Google, pokiaľ nezapnete zálohy chránené šifrovaním v koncových zariadeniach.
Pravidelne sa vracajte k tomuto článku centra pomoci, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie