Zálohování na Disk Google

Data z aplikace WhatsApp lze do nového telefonu nejsnáze přenést pomocí Disku Google. Disk Google je služba, kterou poskytuje, vyvíjí a provozuje společnost Google. Předtím než své chaty začnete na Disk Google zálohovat, doporučujeme připojit telefon k síti Wi-Fi. Velikost zálohovaných souborů se může různit a vést tak k vyšším poplatkům za mobilní data. Od 19. dubna 2022 bude potřeba aktualizovat zálohy na Disku Google každých pět měsíců, abyste předešli ztrátě zálohovaných dat.
Upozornění:
  • Zálohy aplikace WhatsApp se nezapočítávají do kapacity úložiště Disku Google.
  • Zálohy aplikace WhatsApp jsou vázány na telefonní číslo a účet Google, na kterém byly vytvořeny.
  • Google může automaticky odstranit zálohy aplikace WhatsApp, které nebyly více než pět měsíců aktualizovány. Chcete-li se ztrátě záloh vyhnout, doporučujeme vám data z aplikace WhatsApp často zálohovat.
  • Dokončení první zálohy může trvat delší dobu. Doporučujeme proto ponechat telefon připojený ke zdroji napájení.
  • Při každém vytvoření zálohy na Disku Google se stejným účtem Google bude předchozí záloha na Disku Google společností Google přepsána. Neexistuje žádný způsob, jak starší zálohy z Disku Google obnovit.
  • Pokud nezapnete koncové šifrování záloh, média a zprávy, které zálohujete na Disku Google, nebudou chráněny koncovým šifrováním aplikace WhatsApp.
Sledujte prosím pravidelně tento článek nápovědy, kde najdete aktuální informace.
Další informace:
Bylo to užitečné?
Ano
Ne