چگونگی تغییر شماره تلفنتان

ویژگی تغییر شماره تلفن به شما امکان می‌دهد تا شماره تلفن متصل به حساب کاربری واتساپ خود را در همان گوشی یا گوشی جدید تغییر دهید. قبل از تغییر شماره تلفنتان:
 • مطمئن شوید که شماره تلفن جدید می‌تواند پیامک و تماس تلفنی دریافت می‌کند و اتصال اینترنت همراه آن فعال است.
 • مطمئن شوید که شماره تلفن قدیمیتان در حال حاضر روی واتساپ گوشیتان ثبت شده است. شماره تلفن ثبت شده خود را می‌توانید با باز کردنواتساپ و زدن روی عکس نمایه خود پیدا کنید.
تغییر شماره تلفن روی همان گوشی
سیم کارت جدید شماره تلفن جدید را داخل گوشیتان کنید. سپس مراحل زیر را دنبال کنید.
 1. تنظیمات واتساپ را باز کنید.
 2. حساب کاربری > تغییر شماره > بعدی را بزنید.
 3. شماره تلفن قدیمی خود را در کادر اول وارد کنید و شماره تلفن جدید را در کادر دوم وارد کنید، هر دو در قالب بین‌المللی کامل.
 4. بعدی را بزنید.
  • اگر اطلاع به مخاطبان را فعال کنید، می‌توانید همه مخاطبان، مخاطبانی که با آنها گفتگو کرده‌ام، یا سفارشی... را برای مطللع کردن انتخاب کنید. اگر سفارشی... را انتخاب کنید، لازم است مخاطبانی را که می‌خواهید مطلع کنید، جستجو یا انتخاب کنید سپس انجام شد را بزنید.
  • وقتی شماره تلفن خود را تغییر دهید، مستقل از گزینه انتخابی برای اطلاع به مخاطبان، گفتگوهای گروهی شما از تغییر شماره مطلع خواهند شد.
 5. انجام شد را بزنید.
 6. سپس از شما خواسته خواهد شد تا شماره تلفن جدیدتان را ثبت کنید. از این مطلب بیشتر بیاموزید.
تغییر شماره تلفن روی گوشی جدید
برای انتقال تاریخچه گفتگویتان لازم است پشتیبان iCloud یا رایانه‌ای روی گوشی قدیمی بسازید. چگونگی آن را از این مطلب را بیاموزید. اگر پشتیبان iCloud یا رایانه‌ای نسازید، برای اطلاعات بیشتر در مورد بازیابی پشتیبان خود لازم است به وب سایت Apple Support مراجعه کنید.
بعد از تغییر شماره تلفن روی گوشی قدیمیتان، مراحل زیر را روی گوشی جدید طی کنید:
 1. واتساپ را نصب کنید.
 2. شماره تلفن جدید خود را دوباره ثبت کنید.
 3. نسخه پشتیبان را بازیابی کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر