Zmena telefónneho čísla

Android
iPhone
Pomocou funkcie Zmeniť číslo môžete zmeniť svoje telefónne číslo priradené k vášmu účtu vo WhatsApp v tom istom alebo v novom telefóne. Skôr než zmeníte svoje telefónne číslo:
 • Uistite sa, že na svoje nové telefónne číslo môžete prijímať SMS správy alebo telefonické hovory a že máte aktívne dátové pripojenie.
 • Uistite sa, že je vaše staré telefónne číslo už overené vo WhatsApp vo vašom telefóne. Svoje zaregistrované telefónne číslo môžete zistiť klepnutím na svoju profilovú fotku v Nastaveniach aplikácie WhatsApp.
 • Uistite sa, že máte podporované telefónne číslo. Nepodporované telefónne čísla sa nedajú zaregistrovať v službe WhatsApp. Patria medzi ne tieto:
 • VoIP,
 • pevné linky (poznámka: pevné linky sú akceptované len v aplikácii WhatsApp Business),
 • bezplatné telefónne čísla,
 • platené prémiové čísla,
 • univerzálne prístupové čísla (UAN),
 • osobné čísla.
Ako zmeniť telefónne číslo v tom istom telefóne
Vložte do telefónu SIM kartu s novým číslom. Potom vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Účet > Zmeniť číslo > Ďalej.
 3. Do prvého poľa napíšte svoje staré telefónne číslo a do druhého svoje nové telefónne číslo (obe uveďte v úplnom medzinárodnom formáte).
 4. Klepnite na Ďalej.
  • Ak aktivujete možnosť Informovať kontakty, výberom z nasledujúcich možností môžete zvoliť kontakty, ktoré sa majú upozorniť: Všetky kontakty, Kontakty, s ktorými mám chaty alebo Vlastné... Ak zvolíte možnosť Vlastné..., vyhľadajte alebo vyberte kontakty, ktoré chcete upozorniť, a potom klepnite na Hotovo.
  • Do skupinových chatov sa automaticky pridá upozornenie na zmenu vášho telefónneho čísla bez ohľadu na to, či ste aktivovali možnosť informovania kontaktov.
 5. Klepnite na Hotovo.
 6. Následne sa zobrazí výzva na registráciu nového telefónneho čísla. Viac informácií nájdete v tomto článku.
Zmena telefónneho čísla v novom telefóne
Na prenos histórie chatov je potrebné, aby ste si vytvorili zálohu zo svojho starého telefónu v iCloude alebo počítači. Informácie o tom, ako sa to robí, nájdete v tomto článku. Ak si nevytvoríte zálohu v iCloude alebo počítači, bude potrebné, aby ste si na webstránkach podpory spoločnosti Apple vyhľadali informácie o obnovení zálohy.
Po zmene telefónneho čísla v starom telefóne vykonajte v novom telefóne tieto kroky:
 1. Nainštalujte si aplikáciu WhatsApp.
 2. Znova si zaregistrujte svoje nové telefónne číslo.
 3. Obnovte zálohu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie