Jak změnit své telefonní číslo

Android
iPhone
Funkce Změnit číslo umožňuje změnit telefonní číslo spojené s vaším účtem v aplikaci WhatsApp, ať už na stejném nebo na novém telefonu. Než své telefonní číslo změníte:
 • Ujistěte se, že na novém čísle můžete přijímat SMS zprávy nebo hovory a že máte aktivní připojení k mobilní síti.
 • Ujistěte se, že je vaše původní číslo momentálně zaregistrováno v aplikaci WhatsApp. Telefonní číslo, které je zaregistrováno v rámci vašeho účtu najdete v Nastavení aplikace WhatsApp, klepnete-li na svou profilovou fotografii.
 • Ujistěte se, že používáte podporované telefonní číslo. Nepodporovaná čísla v aplikaci WhatsApp zaregistrovat nelze. Mezi taková čísla patří:
 • VoIP,
 • pevné linky (upozorňujeme, že číslo pevné linky lze zaregistrovat pouze v aplikaci WhatsApp Business),
 • bezplatné linky,
 • prémiová čísla se zvýšenou sazbou,
 • univerzální přístupová čísla (UAN),
 • osobní čísla.
Změna telefonního čísla na stejném telefonu
Do telefonu vložte SIM kartu s novým telefonním číslem. Poté postupujte dle následujících pokynů:
 1. Otevřete WhatsApp a přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Účet > Změnit číslo > Další.
 3. Do prvního pole zadejte své původní telefonní číslo a do druhého pole zadejte číslo nové. Obě čísla zadejte v plném mezinárodním formátu.
 4. Klepněte na Další.
  • Pokud povolíte možnost Informovat kontakty, můžete si zvolit, zda chcete o změně čísla informovat Všechny kontakty, Kontakty se kterými chatujete nebo Vlastní.... Zvolíte-li možnost Vlastní..., budete muset sami zvolit nebo vyhledat kontakty, které o změně čísla chcete informovat, a následně klepnout na Hotovo.
  • Kontakty, se kterými komunikujete ve skupinách, budou o změně vašeho telefonního čísla informovány bez ohledu na to, zda jste si tuto možnost zvolili, či nikoliv.
 5. Klepněte na Hotovo.
 6. Poté budete vyzváni, abyste zaregistrovali své nové telefonní číslo. Více informací si můžete přečíst v tomto článku.
Změna telefonního čísla na novém telefonu
Chcete-li přesunout historii chatů, bude potřeba si na původním telefonu vytvořit zálohu přes iCloud nebo přes počítač. Jak ji vytvořit, zjistíte v tomto článku. Pokud zálohu na iCloudu ani na počítači nevytvoříte, budete muset navštívit webové stránky podpory Apple, kde najdete další informace o tom, jak zálohu obnovit.
Jakmile své telefonní číslo na původním telefonu změníte, postupujte na novém telefonu podle následujících kroků:
 1. Nainstalujte si aplikaci WhatsApp.
 2. Zaregistrujte své nové telefonní číslo.
 3. Obnovte zálohu.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne