วิธีเพิ่มบัญชี WhatsApp Business ไปยังโปรไฟล์ Instagram

เมื่อใช้แอป WhatsApp Business คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Instagram กับบัญชี WhatsApp Business ได้
เคล็ดลับทางธุรกิจ: การเชื่อมโยงบัญชีมืออาชีพของ Instagram กับบัญชี WhatsApp Business จะเปิดใช้งานปุ่มคลิกไปยัง WhatsApp บนโปรไฟล์ Instagram ของคุณ ปุ่มคลิกไปยัง WhatsApp ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
หากต้องการเชื่อมโยงบัญชี คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้
 • บัญชีมืออาชีพสำหรับธุรกิจบน Instagram
 • บัญชีบนแอป WhatsApp Business
 • แอป WhatsApp Business และแอป Instagram สำหรับมือถือเวอร์ชันล่าสุด
วิธีเชื่อมโยงบัญชี Instagram ไปยังแอป WhatsApp Business
คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Instagram และ WhatsApp Business ได้ในแอป WhatsApp Business
 1. เปิดแอป WhatsApp Business
 2. สำหรับ Android ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับ iPhone ให้แตะการตั้งค่า
 3. แตะเครื่องมือธุรกิจ > Facebook และ Instagram
 4. แตะ Instagram > ดำเนินการต่อ การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าเข้าสู่ระบบ Instagram
 5. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชี Instagram แตะเข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถแตะดำเนินการต่อด้วย Facebook เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Facebook ได้
 6. หากคุณมีบัญชีมืออาชีพบน Instagram อยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป หากคุณไม่มีบัญชีมืออาชีพ คุณจะต้องอัปเดตประเภทบัญชี
  1. แตะถัดไป
  2. เลือกธุรกิจหรือครีเอเตอร์ จากนั้นแตะถัดไป > ถัดไป > ถัดไป
 7. ยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณ แตะเพิ่ม > กลับไปที่ WhatsApp
เมื่อกลับไปที่แอป WhatsApp Business แล้ว บัญชีมืออาชีพของ Instagram ที่เชื่อมโยงของคุณจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ Facebook และ Instagram
วิธีลบบัญชี Instagram ที่เชื่อมโยงออกจากแอป WhatsApp Business
หากไม่ต้องการเชื่อมต่อบัญชีอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงระหว่างบัญชี Instagram และ WhatsApp ได้จากแอป WhatsApp Business
 1. เปิดแอป WhatsApp Business
 2. สำหรับ Android ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับ iPhone ให้แตะการตั้งค่า
 3. แตะเครื่องมือธุรกิจ > Facebook และ Instagram
 4. แตะบัญชี Instagram ที่เชื่อมโยงของคุณ > ลบ WhatsApp > ลบ
เมื่อคุณลบบัญชีของคุณแล้ว บัญชีนั้นจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ Facebook และ Instagram อีกต่อไป
หมายเหตุ:
 • แอป WhatsApp Business รองรับบางหมวดหมู่ธุรกิจของ Instagram หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า “WhatsApp ไม่รองรับหมวดหมู่ธุรกิจใน Instagram ของคุณ” คุณจะต้องเปลี่ยนหมวดหมู่ธุรกิจใน Instagram เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการค้าของ WhatsApp หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีของคุณให้สำเร็จ
 • หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ WhatsApp จะแชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับ Facebook:
  • จะมีการใช้หมวดหมู่ธุรกิจของ WhatsApp เพื่อตั้งเป็นหมวดหมู่ธุรกิจระดับมืออาชีพใน Instagram หากคุณไม่มีบัญชีมืออาชีพบน Instagram หากคุณมีบัญชีมืออาชีพบน Instagram อยู่แล้ว จะไม่มีการแชร์หมวดหมู่ของ WhatsApp Business
  • จะมีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ WhatsApp Business เพื่อให้ลูกค้าส่งข้อความถึงคุณได้ใน WhatsApp จากโปรไฟล์ Instagram
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่