วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp

Android
iPhone
คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อของเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวลงใน WhatsApp ได้
วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด WhatsApp
วิธีสแกนด้วยตัวเอง
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกนโค้ด
 4. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 5. แตะเพิ่ม
วิธีสแกนด้วยกล้องใน WhatsApp
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. วางอุปกรณ์เหนือคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 3. แตะเพิ่ม
วิธีสแกนจากแกลเลอรี
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ที่แสดงถัดจากชื่อของคุณ
 3. แตะสแกนโค้ด
 4. แตะไอคอนแกลเลอรีที่ด้านล่างหน้าจอ
 5. เลือกคิวอาร์โค้ด WhatsApp จากแกลเลอรีหรือแตะเพิ่มเติม
  > รูปภาพเพื่อเลือกจากรูปภาพของคุณ
 6. แตะตกลง
 7. แตะเพิ่ม
วิธีสแกนจากหน้าจอรายชื่อติดต่อใหม่
 1. เปิด WhatsApp > แตะแชทใหม่
 2. แตะไอคอนคิวอาร์ถัดจากรายชื่อติดต่อใหม่
 3. แตะสแกนโค้ด
 4. แตะเพิ่ม
วิธีสแกนจากกล้องใน WhatsApp
 1. เปิด WhatsApp > แตะกล้อง
 2. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 3. แตะเพิ่ม
วิธีสแกนภายในแชท
 1. เปิด WhatsApp และไปยังแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะไอคอนกล้อง
 3. เลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกน
 4. แตะเพิ่ม
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่