તમારા WhatsApp Messenger એકાઉન્ટને WhatsApp Business ઍપ પર કેવી રીતે ખસેડવું

Android
iPhone
તમે WhatsApp Messenger પરથી WhatsApp Business ઍપ પર જાઓ તે પહેલાં, અમે તમારા એકાઉન્ટનો બેકઅપ લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ. બેકઅપ કેવી રીતે લેવો તે વિશે આ લેખમાં જાણો.
  1. WhatsApp Messenger અપડેટ કરો અને Apple App Store પરથી WhatsApp Business ઍપ ડાઉનલોડ કરો.
  2. WhatsApp Business ઍપ ખોલો.
  3. WhatsApp Business ઍપની સેવાની શરતો વાંચો. શરતો સ્વીકારવા માટે સ્વીકારો અને આગળ વધો પર દબાવો.
  4. WhatsApp Business ઍપ તમે WhatsApp Messengerમાં જે નંબર વાપરી રહ્યા છો તેને આપમેળે ઓળખી લે છે. આગળ વધવા માટે, તમારા બિઝનેસના નંબર સાથેના વિકલ્પ પર દબાવો.
  5. WhatsApp તમને 6 અંકોનો કોડ એક SMS દ્વારા મોકલશે. તમારા નંબરની ખાતરી કરવા માટે 6 અંકોનો કોડ લખો.
    • જો તમારું iCloud Keychain ચાલુ કરેલું હશે અને તમે આ નંબરની પહેલાં આ જ ફોન પર ખાતરી કરી હશે, તો તમારે આ પગલું પૂરું કરવું નહિ પડે.
  6. તમારી બિઝનેસ પ્રોફાઇલ બનાવો, પછી થઈ ગયું પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં