คำแนะนำด้านความปลอดภัยของบัญชี

คุณสามารถเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชี WhatsApp ได้มากขึ้นโดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
  • อย่าแชร์รหัสการลงทะเบียนหรือ PIN สำหรับการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนกับบุคคลอื่น
  • เปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน และให้ที่อยู่อีเมลในกรณีที่คุณลืม PIN
  • ตั้งรหัสอุปกรณ์
  • โปรดคำนึงว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้ หากผู้อื