Cara mengimbas kod QR WhatsApp perniagaan

Android
iPhone
Anda boleh berhubung dengan perniagaan di WhatsApp dengan mudah dengan mengimbas kod QR WhatsApp mereka. Kamera WhatsApp hanya boleh mengimbas kod QR rasmi WhatsApp.
Mengimbas kod QR perniagaan
Mengimbas sendiri
 1. Buka WhatsApp > Seting.
 2. Ketik ikon QR yang dipaparkan bersebelahan nama anda.
 3. Ketik Imbas > OK.
 4. Apung peranti anda atas kod QR untuk mengimbas.
 5. Ketik Teruskan ke sembang.
Anda juga boleh mengimbas menggunakan kamera WhatsApp:
 1. Buka WhatsApp > ketik Kamera.
 2. Apung peranti anda atas kod QR untuk mengimbas.
Pada iPhone 6s dan lebih baharu, anda boleh mengetik dan menahan ikon WhatsApp di skrin utama anda untuk melihat menu tindakan pantas. Kemudian, ketik Kamera untuk membuka kamera WhatsApp.
Mengimbas daripada Foto
 1. Buka WhatsApp > Seting.
 2. Ketik ikon QR yang dipaparkan bersebelahan nama anda.
 3. Ketik Imbas, kemudian ketik ikon Foto di bahagian bawah skrin.
 4. Pilih imej dengan kod QR WhatsApp untuk diimbas.
Mengimbas daripada kamera WhatsApp
 1. Buka WhatsApp > ketik Kamera.
 2. Ketik ikon Foto di bahagian bawah skrin.
 3. Pilih imej dengan kod QR WhatsApp untuk diimbas.
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak