Blokovanie a nahlasovanie kontaktov

Android
iPhone
KaiOS
Blokovaním môžete zastaviť prijímanie správ, hovorov a aktualizácií statusov od určitých kontaktov. Ak si myslíte, že tieto osoby odosielajú problematický obsah alebo spam, môžete ich aj nahlásiť.
Ak sa domnievate, že vy alebo ktokoľvek iný je v bezprostrednom ohrození, kontaktujte miestnu tiesňovú službu.

Ako zablokovať kontakt
 1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie > Blokované kontakty.
  1. Klepnite na Pridať
   .
  2. Vyhľadajte alebo vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať.
Prípadne môžete kontakt zablokovať aj takto:
 • Otvorte chat s kontaktom a klepnite na Ďalšie možnosti
  > Viac > Blokovať > BLOKOVAŤ alebo na NAHLÁSIŤ A BLOKOVAŤ, čím číslo nahlásite a zablokujete.
 • Otvorte chat s kontaktom a potom klepnite na meno kontaktu > Blokovať > BLOKOVAŤ.
Ako zablokovať neznáme telefónne číslo
 1. V aplikácii WhatsApp otvorte chat s neznámym telefónnym číslom.
 2. Klepnite na BLOKOVAŤ.
 3. Klepnite na BLOKOVAŤ alebo NAHLÁSIŤ A BLOKOVAŤ. Týmto nahlásite a zablokujete číslo.
Upozornenie:
 • Blokované kontakty vám viac nebudú môcť volať ani posielať správy.
 • Blokovaným kontaktom sa už nebudú zobrazovať informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, aktualizácie statusu a zmeny vašej profilovej fotky.
 • Blokovaním kontaktu sa daný kontakt automaticky neodstráni zo zoznamu kontaktov vášho telefónu ani sa neodstráni vaše číslo z telefónu blokovaného kontaktu. Ak chcete kontakt odstrániť, musíte ho odstrániť z adresára vo svojom telefóne.
 • Ak vás zaujíma, či blokovaný kontakt môže zistiť, že ste ho zablokovali, prečítajte si tento článok.
Ako odblokovať kontakt
 1. V aplikácii WhatsApp klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie > Blokované kontakty.
 3. Klepnite na kontakt, ktorý chcete odblokovať.
 4. Klepnite na Odblokovať {kontakt}. S daným kontaktom si teraz znova môžete navzájom posielať správy, uskutočňovať hovory a zobrazovať aktualizácie statusu.
Pripadne môžete vyhľadať kontakt, ktorý ste zablokovali > klepnúť naň a podržať ho > klepnúť na Odblokovať {kontakt}.
Upozornenie:
 • Ak kontakt odblokujete, nebudú vám spätne doručené žiadne správy, hovory ani aktualizácie statusu, ktoré vám daný kontakt poslal, kým bol zablokovaný.
 • Ak odblokujete kontakt alebo telefónne číslo, ktoré ste predtým v adresári telefónu nemali uložené, nebudete ho môcť vo svojom zariadení obnoviť.
Ako nahlásiť kontakt
 1. Otvorte chat s používateľom, ktorého chcete nahlásiť.
 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  > Viac > Nahlásiť.
  • Ak chcete používateľa aj zablokovať a odstrániť správy v chate, začiarknite príslušné políčko.
 3. Klepnite na NAHLÁSIŤ.
Upozornenie: Službe WhatsApp bude odoslaných päť najnovších správ, ktoré vám poslal nahlásený používateľ alebo skupina. Používateľ ani skupina o tom nebudú informovaní. Službe WhatsApp sa tiež odošle ID nahlásenej skupiny alebo nahláseného používateľa, informácie o čase, kedy bola správa odoslaná, a o type odoslanej správy (obrázok, video, text atď.).
Účet môžete nahlásiť aj dlhým stlačením konkrétnej správy.
 1. Podržte prst na príslušnej správe a klepnite na ponuku pretečenia.
 2. Spolu s upozornením s potvrdením a možnosťou zablokovania sa zobrazí aj možnosť nahlásenia kontaktu.
Ako nahlásiť fotku alebo video na jedno pozretie
 1. Otvorte fotku alebo video na jedno pozretie.
 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom vyberte Nahlásiť kontakt.
Viac informácií o fotkách a videách na jedno pozretie nájdete v tomto článku.
Pomocné zdroje:
Zablokovanie a nahlásenie kontaktov: iPhone | KaiOS
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie