કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી

Android
iPhone
KaiOS
જો તમે કોઈ સંપર્ક પાસેથી WhatsApp મેસેજ, કૉલ અને સ્ટેટસ અપડેટ મેળવવા માગતા ન હો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડી શકો છો. જો તમને લાગે કે તેઓ આપત્તિજનક કન્ટેન્ટ કે સ્પામ મોકલી રહ્યા છે, તો તમે તેમની જાણ પણ કરી શકો છો.
જો તમને લાગે કે તમે અથવા બીજી કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સંકટમાં છે, તો કૃપા કરીને તમારી સ્થાનિક ઇમર્જન્સી સેવાઓનો સંપર્ક કરો.

કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો, વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
  1. ઉમેરો
   પર દબાવો.
  2. તમારે જેમની સાથે સંપર્ક તોડવો છે તેને શોધો અથવા પસંદ કરો.
કોઈની સાથે સંપર્ક તોડવા માટે કેટલીક વૈકલ્પિક રીતો આ છે:
 • જેની સાથે સંપર્ક તોડવો છો તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી વધુ વિકલ્પો
  > વધુ > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો અથવા જાણ કરી સંપર્ક તોડો પર દબાવો, આનાથી તે નંબરની જાણ કરી સંપર્ક તોડવામાં આવશે.
 • જેની સાથે સંપર્ક તોડવો છે તે સંપર્ક સાથેની ચેટ ખોલો, પછી સંપર્કના નામ પર દબાવીને > સંપર્ક તોડો > સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
અજાણ્યા ફોન નંબર સાથેનો સંપર્ક તોડવા માટે
 1. અજાણ્યા ફોન નંબર સાથેની WhatsApp ચેટ ખોલો.
 2. સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
 3. સંપર્ક તોડો અથવા જાણ કરી સંપર્ક તોડો પર દબાવો, આનાથી તે નંબરની જાણ કરી સંપર્ક તોડવામાં આવશે.
નોંધ:
 • જેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એવી વ્યક્તિઓ તમને હવે કૉલ કે મેસેજ કરી શકશે નહિ.
 • તમે ક્યારે છેલ્લે જોયું, ઓનલાઇન છો કે નહિ, સ્ટેટસ અપડેટ અને તમારા પ્રોફાઇલ ફોટોમાં કરેલો કોઈ પણ ફેરફાર, તમે જે વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે એ હવે જોઈ શકશે નહિ.
 • કોઈ પણ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક તોડવાથી એ તમારા સંપર્કના લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાય, અને તમે પણ તેમના સંપર્કના લિસ્ટમાંથી દૂર નહિ થાઓ. કોઈ સંપર્કને ડિલીટ કરવા માટે, તમારે તે સંપર્કને તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી ડિલીટ કરવો જરૂરી છે.
 • જો તમને ચિંતા હોય કે તમે જેની સાથે સંપર્ક તોડી રહ્યા છો એ વ્યક્તિને એની જાણ થશે કે નહિ, તો કૃપા કરીને આ લેખ વાંચો.
કોઈની સાથે સંપર્ક જોડવા માટે
 1. WhatsAppમાં, વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. પ્રાઇવસી > સંપર્ક તોડેલા નંબર પર દબાવો.
 3. તમારે જેની સાથે સંપર્ક જોડવો હોય તે સંપર્ક પર દબાવો.
 4. {contact} સાથે સંપર્ક જોડો પર દબાવો. તમે અને આ સંપર્ક હવે એકબીજાને મેસેજ અને કૉલ કરી શકશો તથા એકબીજાની સ્ટેટસ અપડેટ પણ મેળવી શકશો.
વૈકલ્પિક રીતે, તમે જેની સાથે સંપર્ક તોડ્યો છે તે સંપર્કને શોધો > તેના પર દબાવી રાખો > પછી, {contact} સાથે સંપર્ક જોડો પર દબાવો.
નોંધ:
 • જો તમે કોઈની સાથે સંપર્ક જોડો છો, તો તમે તેમની સાથે સંપર્ક તોડ્યો હતો એ સમય દરમિયાનના કોઈ પણ કૉલ, મેસેજ કે સ્ટેટસ અપડેટ મેળવી શકશો નહિ.
 • તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાં પહેલાં સેવ ન હતા તેવા કોઈ સંપર્ક કે ફોન નંબર સાથે જો તમે સંપર્ક જોડો છો, તો તમારા ડિવાઇસમાં આવા સંપર્ક કે ફોન નંબરને પાછો મેળવી શકાશે નહિ.
સંપર્કની જાણ કરવા માટે
 1. તમે જે સંપર્કની જાણ કરવા માગતા હો તેની સાથેની ચેટ ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > વધુ > જાણ કરો પર દબાવો.
  • જો તમે વપરાશકર્તા સાથે સંપર્ક તોડવાની સાથેસાથે, ચેટમાં રહેલા મેસેજને પણ ડિલીટ કરવા માગતા હો, તો આ બોક્સમાં ખરાની નિશાની કરો.
 3. જાણ કરો પર દબાવો.
નોંધ: તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે વપરાશકર્તા કે ગ્રૂપ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા છેલ્લા પાંચ મેસેજ WhatsAppને મળે છે અને તે વિશે તેમને જણાવવામાં આવશે નહિ. તમે જેના વિરુદ્ધ જાણ કરી છે તે ગ્રૂપ કે વપરાશકર્તાનું આઇડી, મેસેજ ક્યારે મોકલવામાં આવ્યો હતો તેની માહિતી અને મોકલેલા મેસેજનો પ્રકાર (ફોટો, વીડિયો, લખેલો મેસેજ, વગેરે) પણ WhatsAppને મળે છે.
તમે કોઈ મેસેજ પર દબાવી રાખીને પણ તે એકાઉન્ટની જાણ કરી શકો છો.
 1. વ્યક્તિગત મેસેજને દબાવી રાખો અને ઓવરફ્લો મેનૂ પર દબાવો.
 2. કન્ફર્મેશન નોટિફિકેશન અને સંપર્ક તોડવાના વિકલ્પ સાથે સંપર્કની જાણ કરવાનો વિકલ્પ દેખાશે.
એક વાર જોઈ શકાય એવા ફોટો કે વીડિયોની જાણ કરવા માટે
 1. એક વાર જોઈ શકાય એવો ફોટો કે વીડિયો ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > સંપર્કની જાણ કરો પર દબાવો.
એક વાર જોઈ શકાય એવા મેસેજ વિશે વધુ જાણવા માટે, આ લેખ વાંચો.
સંબંધિત લેખો:
iPhone | KaiOS પર કોઈ વ્યક્તિ કે નંબર સાથે સંપર્ક કેવી રીતે તોડવો અને તેમની જાણ કેવી રીતે કરવી
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં