วิธีใช้อีโมจิ

หากต้องการใช้อีโมจิ เพียงแตะที่ไอคอน
เพื่อเปิดเมนูการเลือกอีโมจิ หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้แป้นพิมพ์ ให้แตะไอคอน
คุณสามารถเลือกสีผิวต่างๆ ได้สำหรับอีโมจิบางรายการ หากต้องการเลือกอีโมจิสีผิวอื่น ให้แตะอีโมจิที่ต้องการใช้ค้างไว้ แล้วเลือกสีที่ต้องการ
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกอีโมจิสีผิวอื่น อีโมจิดังกล่าวจะกลายเป็นอีโมจิเริ่มต้น
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่