Používanie rýchlych odpovedí

Pomocou funkcie rýchlych odpovedí môžete vytvoriť klávesové skratky pre správy, ktoré zákazníkom posielate najčastejšie. Môžu to byť aj mediálne správy, ako sú napríklad obrázky a videá.
Poznámka: Maximálny povolený počet uložených rýchlych odpovedí je 50.
Nastavenie rýchlych odpovedí
 1. V aplikácii WhatsApp Business klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nástroje pre spoločnosti > Rýchle odpovede.
 2. Klepnite na ikonu Pridať
  .
 3. Klepnite na položku Správa a vytvorte požadovanú správu.
  • Upozornenie: Súbory médií nie sú podporované v rýchlych odpovediach vo verzii pre web a počítače.
 4. Klepnite na položku Skratka a vytvorte klávesovú skratku pre svoju rýchlu odpoveď.
 5. Klepnite na ULOŽIŤ.
Predvolené odpovede
Aplikácia WhatsApp Business vám uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi tým, že vytvára rýchle odpovede na základe informácií vo vašom profile spoločnosti. Môžete poslať rýchlu odpoveď obsahujúcu vaše otváracie hodiny, adresu alebo aj váš samotný profil. Na zobrazenie týchto odpovedí:
 • otvorte chat a klepnite na Správa a zadajte „/“ alebo
 • otvorte chat a klepnite na Pripojiť
  > Rýchle odpovede.
Používanie rýchlych odpovedí
Ako prílohy
 1. Otvorte chat.
 2. Klepnite na ikonu Pripojiť
  a potom na Rýchle odpovede.
 3. Vyberte požadovanú rýchlu odpoveď. Správa sa automaticky zobrazí v poli na zadávanie textu.
 4. Správu môžete upraviť alebo jednoducho klepnite na ikonu Odoslať
  .
Z poľa na zadávanie textu
 1. Otvorte chat.
 2. Klepnite na Správa a potom zadajte „/“. Týmto zobrazíte všetky svoje rýchle odpovede vrátane predvolených odpovedí.
 3. Vyberte požadovanú rýchlu odpoveď. Správa sa automaticky zobrazí v poli na zadávanie textu.
 4. Správu môžete upraviť alebo jednoducho klepnite na ikonu Odoslať
  .
Tip pre spoločnosti: Vyplňte každú sekciu vo svojom profile spoločnosti, aby sa vytvorili predvolené odpovede, ktoré zákazníkom poskytnú informácie o vašej adrese, otváracích hodinách a podobne.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie