เกี่ยวกับข้อความชั่วคราว

ข้อความชั่วคราวเป็นฟีเจอร์เสริมที่คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้ข้อความหายไปหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วันนับจากเวลาที่ส่ง การเลือกล่าสุดจะควบคุมข้อความใหม่ในแชทเท่านั้น คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวสำหรับแชททั้งหมดหรือเลือกเฉพาะแชทได้ การตั้งค่านี้จะไม่ส่งผลต่อข้อความที่คุณส่งหรือได้รับก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ในแชทส่วนตัว สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ในแชทกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้
  • หากผู้ใช้ไม่ได้เปิด WhatsApp ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วัน ข้อความจะหายไปจากแชท อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างข้อความอาจยังคงแสดงอยู่ในการแจ้งเตือนจนกว่าจะมีการเปิด WhatsApp
  • เมื่อคุณตอบกลับข้อความ ข้อความที่คุณตอบกลับจะถูกอ้างถึง หากคุณตอบกลับข้อความชั่วคราว ข้อความที่ถูกอ้างถึงอาจยังคงอยู่ในแชทหลังจากระยะเวลาที่คุณเลือก
  • หากมีการส่งต่อข้อความชั่วคราวไปยังแชทที่ปิดใช้งานข้อความชั่วคราว ข้อความจะไม่หายไปในแชทที่ส่งต่อ
  • หากผู้ใช้สร้างข้อมูลสำรองก่อนที่ข้อความจะหายไป ข้อความชั่วคราวจะรวมอยู่ในข้อมูลสำรอง ข้อความชั่วคราวจะถูกลบเมื่อผู้ใช้กู้คืนข้อมูลสำรอง
หมายเหตุ: โปรดใช้ข้อความชั่วคราวกับบุคคลที่ไว้ใจเท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้อาจดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ได้
  • ส่งต่อหรือจับภาพหน้าจอข้อความชั่วคราวและบันทึกไว้ก่อนที่ข้อความจะหายไป
  • คัดลอกและบันทึกเนื้อหาจากข้อความชั่วคราวก่อนที่ข้อความจะหายไป
  • ถ่ายภาพข้อความชั่วคราวด้วยกล้องหรืออุปกรณ์อื่นก่อนที่ข้อความจะหายไป
ข้อความชั่วคราวสำหรับบัญชีของคุณ
คุณสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นสำหรับแชทส่วนตัวใหม่ทั้งหมด
  • iPhone และ Android: ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แตะบัญชี > ความเป็นส่วนตัว > ตัวจับเวลาข้อความเริ่มต้น แล้วเลือกระยะเวลา
ไฟล์สื่อในข้อความชั่วคราว
ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์สื่อที่ดาวน์โหลดไว้ใน WhatsApp จะได้รับการดาวน์โหลดลงในแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติ หากมีการเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว ไฟล์สื่อที่ส่งในแชทจะหายไป แต่จะได้รับการบันทึกไว้ในโทรศัพท์หากเปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งานการดาวน์โหลดอัตโนมัติได้ใน WhatsApp โดยไปที่การตั้งค่า > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่