Miznúce správy

Miznúce správy sú voliteľná funkcia, ktorá vám pomáha lepšie chrániť vaše súkromie.
Pri zapnutí miznúcich správ môžete nastaviť, či majú správy zmiznúť po 24 hodinách, 7 dňoch alebo 90 dňoch od odoslania. Najnovšie nastavenie sa vzťahuje len na nové správy v chate. Funkciu miznúcich správ môžete zapnúť vo všetkých svojich chatoch alebo len v niektorých. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na správy, ktoré boli odoslané alebo prijaté pred zapnutím miznúcich správ. V individuálnom chate môže miznúce správy zapnúť alebo vypnúť ktorýkoľvek používateľ. V skupinovom chate môže miznúce správy zapnúť alebo vypnúť ktorýkoľvek účastník skupiny. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny tak, aby funkciu miznúcich správ mohli zapínať alebo vypínať iba správcovia.
  • Ak používateľ v priebehu 24 hodín, 7 dní alebo 90 dní neotvorí WhatsApp, správa z chatu zmizne. Náhľad správy sa však až do otvorenia aplikácie WhatsApp môže zobrazovať v oznámeniach.
  • Keď odpoviete na správu, zobrazí sa citácia pôvodnej správy. Ak odpoviete na miznúcu správu, citovaný text môže v chate zostať aj po uplynutí času, ktorý ste vybrali.
  • Ak niekto prepošle miznúcu správu do chatu, v ktorom sú miznúce správy vypnuté, správa v tomto chate nezmizne.
  • Ak používateľ vytvorí zálohu predtým, ako správa zmizne, táto správa bude zahrnutá v zálohe. Miznúce správy sa odstránia, keď používateľ obnoví správy zo zálohy.
Upozornenie: Miznúce správy používajte iba s osobami, ktorým dôverujete. Niekto môže napríklad:
  • preposlať miznúcu správu alebo si spraviť snímku obrazovky a uložiť ju predtým, ako správa zmizne,
  • skopírovať a uložiť obsah miznúcej správy predtým, ako správa zmizne,
  • odfotiť miznúcu správu fotoaparátom alebo iným zariadením predtým, ako správa zmizne.
Miznúce správy pre váš účet
Miznúce správy môžete nastaviť ako predvolené pre všetky nové individuálne chaty.
  • iPhone a Android: Prejdite na Nastavenia WhatsApp, klepnite na Účet > Súkromie > Predvolený časovač správ a vyberte trvanie.
Médiá v miznúcich správach
Médiá, ktoré si stiahnete z aplikácie WhatsApp, sa predvolene automaticky stiahnu do vašich fotiek. Ak je zapnutá funkcia miznúcich správ, médiá odoslané v chate zmiznú, ale ak je zapnuté automatické sťahovanie, uložia sa do telefónu. Automatické sťahovanie môžete v aplikácii WhatsApp vypnúť v ponuke Nastavenia > Úložisko a dáta.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie