Automatické odstraňování zpráv

Funkci automatického odstraňování zpráv můžete zapnout, pokud chcete mít v konverzacích ještě větší soukromí.
Pokud tuto funkci zapnete, budete si moct zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech od odeslání. Aktuální nastavení platí v konkrétním chatu pouze pro nové zprávy. Automatické odstraňování zpráv lze zapnout pro všechny chaty, nebo pouze pro vybrané chaty. Nebude mít vliv na zprávy, které vám v chatu byly doručeny nebo které jste odeslali předtím, než bylo automatické odstraňování zapnuto. V individuálních chatech mohou automatické odstraňování zpráv zapnout a vypnout oba uživatelé. Ve skupinových chatech mohou tuto funkci zapnout a vypnout všichni účastníci skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit tak, aby automatické odstraňování zpráv směli zapínat a vypínat pouze správci.
  • Zpráva bude automaticky odstraněna i v případě, že uživatel během 24 hodin, 7 dnů nebo 90 dnů aplikaci WhatsApp neotevře. Dokud však uživatel aplikaci neotevře, náhled zprávy se stále může zobrazovat v oznámení.
  • Odpovídáte-li na konkrétní zprávu, součástí vaší odpovědi bude také text původní zprávy. Odpovídáte-li na automaticky odstraňovanou zprávu, text původní zprávy může v chatu zůstat i po uplynutí vámi zvolené doby.
  • Pokud automaticky odstraňovanou zprávu přepošlete do chatu, ve kterém je automatické odstraňování zpráv vypnuto, v tomto chatu přeposlaná zpráva automaticky odstraněna nebude.
  • Vytvoří-li si uživatel před automatickým odstraněním zprávy zálohu, daná zpráva bude v záloze taktéž obsažena. Automaticky odstraňované zprávy budou odstraněny, jakmile uživatel data ze zálohy v aplikaci obnoví.
Upozornění: Automatické odstraňování zpráv používejte pouze při komunikaci s osobami, kterým důvěřujete. Může se totiž stát, že než dojde k automatickému odstranění zprávy, druhá osoba si například:
  • pořídí a uloží snímek obrazovky s danou zprávou, případně ji někomu přepošle,
  • obsah zprávy zkopíruje nebo uloží,
  • pořídí fotografii zprávy pomocí fotoaparátu nebo jiného zařízení ještě předtím, než bude odstraněna.
Nastavení automatického odstraňování zpráv pro celý účet
Můžete nastavit výchozí časový interval automatického odstraňování zpráv, který bude platit pro všechny nové individuální chaty.
  • iPhone a Android: Přejděte do Nastavení aplikace WhatsApp > Soukromí > Výchozí časový interval a zvolte požadovanou dobu.
Média v automaticky odstraňovaných zprávách
Ve výchozím nastavení jsou média, která z aplikace WhatsApp stáhnete, automaticky stahována do vašich fotek. Zapnete-li v chatu automatické odstraňování zpráv, média odeslaná do tohoto chatu budou automaticky odstraněna. Pokud jste však povolili automatické stahování, zůstanou média po doručení uložena ve vašem telefonu. Automatické stahování můžete v aplikaci WhatsApp vypnout, přejdete-li do Nastavení > Využití dat a úložiště.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne