Jak używać naklejek?


Pobieranie i używanie naklejek
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 2. Aby dodać pakiety naklejek, dotknij Emotikony
  > Naklejki
  > Dodaj
  .
 3. Dotknij Pobierz
  obok pakietu naklejek, który chcesz pobrać. Jeśli pojawi się zapytanie, dotknij POBIERZ • {rozmiar pliku}.
  • Po zakończeniu pobierania pojawi się zielony haczyk
   .
 4. Dotknij Wstecz
  .
 5. Wyszukaj naklejkę, którą chcesz wysłać, i dotknij jej.
Po dotknięciu naklejki zostanie ona automatycznie wysłana.
Dodatkowe opcje:
 • Dotknij Ostatnio wysłane
  , aby wyświetlić ostatnio używane naklejki.
 • Dotknij Ulubione
  , aby wyświetlić ulubione naklejki.
  • Aby dodać naklejkę do ulubionych, dotknij Emotikony
   > Naklejki
   . Dotknij naklejki i przytrzymaj ją, a następnie dotknij DODAJ. Możesz też dotknąć naklejki w czacie indywidualnym lub grupowym > DODAJ DO ULUBIONYCH.
  • Aby usunąć naklejkę z ulubionych, dotknij Emotikony
   > Naklejki
   > Ulubione
   . Dotknij naklejki i przytrzymaj ją, a następnie dotknij USUŃ. Możesz też dotknąć naklejki w czacie indywidualnym lub grupowym > USUŃ Z ULUBIONYCH.
 • Naklejki są podzielone na kategorie według emotikonów wyświetlanych na ikonach. Jeśli dotkniesz ikony pudełka z sercem
  , wyświetli się zestaw kategorii naklejek.
 • Dotknij Dodaj
  , aby wyświetlić więcej opcji naklejek. Przewiń na sam dół karty WSZYSTKIE NAKLEJKI i dotknij POBIERZ WIĘCEJ NAKLEJEK
  . Nastąpi przekierowanie do Sklepu Google Play, gdzie możesz pobrać aplikacje z naklejkami.
 • Dotknij Szukaj
  i wyszukaj pobrane naklejki. Możesz szukać naklejek, wpisując tekst lub według emotikonów.
  • Uwaga: wyszukanie naklejek pobranych poza aplikacją WhatsApp może nie być możliwe, jeśli ich twórca nie oznaczył ich zgodnie z wytycznymi WhatsApp.
  • Wyszukiwanie naklejek działa całkowicie offline. WhatsApp nie zbiera informacji o korzystaniu z funkcji wyszukiwania naklejek ani słowach kluczowych, których używasz przy wyszukiwaniu naklejek.
 • Aby wyświetlić pobrane pakiety naklejek, dotknij Dodaj
  > MOJE NAKLEJKI.
 • Aby usunąć określony pakiet naklejek, dotknij Usuń
  > USUŃ.
 • Aby zmienić kolejność pakietów naklejek, dotknij i przeciągnij Zmień kolejność
  obok pakietu naklejek.
 • Aby zaktualizować pakiety naklejek, dotknij Dodaj
  po pojawieniu się zielonej kropki. Na karcie WSZYSTKIE NAKLEJKI dotknij AKTUALIZUJ obok pakietu naklejek do zaktualizowania. Jeśli pojawi się zapytanie, dotknij AKTUALIZUJ • {rozmiar pliku}.
  • Po ukończeniu aktualizacji pojawi się zielony haczyk
   .
Naklejki są dostępne w najnowszej wersji WhatsApp. Jeśli nie widzisz naklejek, sprawdź w sklepie z aplikacjami na telefonie, czy masz najnowszą wersję WhatsApp.
Powiązane źródła:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie