Správny formát medzinárodných telefónnych čísiel

Telefónne číslo v úplnom medzinárodnom formáte zahŕňa znamienko plus (+), po ktorom nasleduje kód krajiny, kód mesta a napokon samotné miestne telefónne číslo. Ak kontaktujete spoločnosť WhatsApp, vždy svoje telefónne číslo posielajte v úplnom medzinárodnom formáte.
Ak má napríklad kontakt z USA (kód krajiny „1“) telefónne číslo „XXX XXXX“ s miestnou predvoľbou „408“, zadajte číslo vo formáte +1 408 XXX XXXX.
Poznámka:
  • Vynechajte všetky číslice 0 a akékoľvek špeciálne predvoľby zo začiatku telefónneho čísla.
  • Všetky argentínske telefónne čísla (kód krajiny „54“) by mali mať medzi kódom krajiny a miestnou predvoľbou číslicu „9“. Je nutné odobrať predvoľbu „15“, aby tak konečné telefónne číslo malo celkovo 13 číslic: +54 9 xxx xxx xxxx.
  • U mexických telefónnych čísiel (kód krajiny „52“) sa musí po predvoľbe „+52“ zadať číslica „1“, a to aj v prípade telefónnych čísiel Nextel.
Pomocné zdroje
Pomohlo vám to?
Áno
Nie