วิธีสร้างและเชิญเข้ากลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถสร้างกลุ่ม WhatsApp ที่มีสมาชิกได้ถึง 256 คน
วิธีสร้างกลุ่ม
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > กลุ่มใหม่
  • หรือแตะแชทใหม่
   > กลุ่มใหม่
 2. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม จากนั้นแตะไอคอนลูกศรสีเขียว
 3. ป้อนหัวข้อกลุ่ม ซึ่งจะเป็นชื่อกลุ่มที่สมาชิกทั้งหมดจะเห็น
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
  • คุณสามารถแตะอีโมจิ
   เพื่อเพิ่มอีโมจิลงในหัวข้อได้
  • คุณสามารถเพิ่มไอคอนกลุ่มได้โดยแตะไอคอนกล้อง คุณสามารถเลือกใช้กล้อง แกลเลอรี หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพได้ เมื่อตั้งค่าแล้ว ไอคอนจะปรากฏถัดจากกลุ่มในแท็บแชท
 4. แตะที่ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
วิธีเชิญเข้ากลุ่มผ่านลิงก์
หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม คุณสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการแชร์ลิงก์กับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ดูแลกลุ่มสามารถรีเซ็ตลิงก์ได้ทุกเมื่อเพื่อให้ลิงก์เชิญก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้และสร้างลิงก์ใหม่
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะเชิญผ่านลิงก์
 3. เลือกส่งลิงก์ผ่าน WhatsApp คัดลอกลิงก์ แชร์ลิงก์ผ่านแอปอื่น หรือคิวอาร์โค้ด
  • หากส่งผ่าน WhatsApp ให้ค้นหาหรือเลือกรายชื่อติดต่อ จากนั้นแตะส่ง
  • หากต้องการรีเซ็ตลิงก์ ให้แตะรีเซ็ตลิงก์ > รีเซ็ตลิงก์
หมายเหตุ:
 • ผู้ใช้ WhatsApp ทุกคนที่คุณแชร์ลิงก์เชิญด้วยจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ โปรดใช้ฟีเจอร์นี้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น อาจมีบุคคลที่ส่งต่อลิงก์ให้ผู้อื่น ผู้ที่ได้รับลิงก์จะสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ดูแลกลุ่ม
 • เราจะทยอยเพิ่มขนาดของกลุ่มในเดือนต่อๆ ไป และอาจมีความล่าช้าในการเข้าถึงฟีเจอร์นี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่