Jak utworzyć grupę i zaprosić uczestników?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Możesz utworzyć grupę WhatsApp z maksymalnie 256 uczestnikami.
Tworzenie grupy
 1. Otwórz WhatsApp > dotknij więcej opcji
  > Nowa grupa.
  • Możesz też dotknąć Nowy czat
   > Nowa grupa.
 2. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać do grupy. Następnie dotknij ikony zielonej strzałki.
 3. Wpisz temat grupy. Będzie on nazwą grupy, którą zobaczą wszyscy uczestnicy.
  • Maksymalna liczba znaków w temacie to 25.
  • Aby dodać do tematu emotikony, dotknij ikony emotikonów
   .
  • Możesz także dodać ikonę grupy, dotykając ikony Aparatu. Aby dodać obraz, wybierz Aparat, Galerię lub Szukaj w Internecie. Po wybraniu obrazu pojawi się on obok grupy na karcie CZATY.
 4. Po ukończeniu dotknij zielonej ikony z haczykiem.
Zapraszanie do grup za pomocą linków
Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zapraszać do niej innych uczestników przez udostępnienie im linku. Administrator może zresetować link w dowolnym momencie, aby zdezaktywować poprzedni link z zaproszeniem i utworzyć nowy link.
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie dotknij tematu grupy.
  • Możesz także dotknąć i przytrzymać grupę na karcie CZATY. Następnie dotknij więcej opcji
   > Inf. o grupie.
 2. Dotknij Zaproś za pomocą linku.
 3. Wybierz Wyślij link przez WhatsApp, Kopiuj link, Udostępnij link przy użyciu innej aplikacji lub Kod QR.
  • Jeśli wysyłasz link przez WhatsApp, wyszukaj lub wybierz kontakty i dotknij Wyślij
   .
  • Aby zresetować link, wybierz Zresetuj link > ZRESETUJ LINK.
Uwaga:
 • Link z zaproszeniem do grupy umożliwia dołączenie każdemu użytkownikowi WhatsApp, więc wysyłaj go jedynie zaufanym osobom. Użytkownik, który otrzymał link, może go przekazać dalej. W takim wypadku te kolejne osoby też mogą dołączyć do grupy, a administrator nie otrzyma prośby o ich zatwierdzenie przed dołączeniem.
 • Będziemy stopniowo zwiększać rozmiar grup w nadchodzących miesiącach. Mogą nastąpić opóźnienia w dostępie do tej funkcji.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie