Registrácia do aplikácie WhatsApp Business

Požiadavky
 • Zaregistrovať môžete iba číslo mobilného telefónu alebo pevnej linky, ktoré vlastníte.
 • Na telefónnom čísle, ktoré chcete zaregistrovať, musíte mať možnosť prijímať hovory alebo správy SMS.
 • Musia byť vypnuté všetky nastavenia blokovania hovorov, aplikácie a nástroje na správu úloh.
 • Ak vykonávate registráciu cez mobilný telefón, musíte mať funkčné internetové pripojenie cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi. Ak používate roaming alebo máte slabé pripojenie, registrácia nemusí fungovať. V internetovom prehliadači mobilného telefónu skúste otvoriť stránku https://www.whatsapp.com/business/, aby ste overili, či máte pripojenie na internet.
 • Ak registráciu vykonávate prostredníctvom pevnej linky, klepnite na Zavolajte mi a registračný kód tak dostanete telefonicky.
Spôsob registrácie
 1. Zadajte svoje telefónne číslo:
  • V rozbaľovacom zozname vyberte svoju krajinu. Vľavo sa tak automaticky vyplní predvoľba vašej krajiny.
  • Do poľa napravo zadajte svoje telefónne číslo. Na začiatku telefónneho čísla neuvádzajte číslicu 0.
 2. Po klepnutí na Hotovo dostanete registračný kód. Ak vás systém vyzve, môžete klepnúť aj na Zavolajte mi a dostať kód formou telefonického hovoru.
 3. Zadajte 6-miestny kód, ktorý dostanete v správe SMS alebo telefonicky.
  • Upozornenie: Ak máte aktivovanú iCloud Kľúčenku a toto číslo ste už v minulosti zaregistrovali, je možné, že sa vaša registrácia vykoná automaticky bez nového kódu SMS.
Používanie čísel pevnej linky s klapkami
Čísla pevných liniek využívajúce klapky nie je možné použiť na registráciu. Na registráciu telefónneho čísla použite číslo pevnej linky bez klapky. Z bezpečnostných dôvodov môžeme šesťciferný registračný kód odoslať iba na číslo pevnej linky, ktoré budete používať pre svoj účet spoločnosti.
Ak nedostanete šesťciferný kód formou správy SMS
 • Počkajte na ukončenie procesu na indikátore priebehu a skúste to znova. Môže to trvať až 10 minút.
 • Nepokúšajte sa kód uhádnuť, inak vám bude prístup odopretý na dlhšiu dobu.
 • Ak registračný kód nedostanete pred uplynutím časového limitu, budete mať možnosť požiadať o telefonický hovor. Výberom možnosti Zavolajte mi si vyžiadajte hovor. Po prijatí hovoru vám automatizovaný hlas oznámi šesťciferný registračný kód. Tento kód zadajte do aplikácie WhatsApp Business.
  • Upozornenie: Správy SMS aj hovory môžu byť spoplatnené podľa sadzieb vášho operátora.
Riešenie problémov
Ak sa vyskytli problémy s registráciou, vyskúšajte nasledujúce kroky:
 1. Vypnite telefón, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova zapnite.
 2. Odstráňte aplikáciu WhatsApp Business a nainštalujte jej najnovšiu verziu (nájdete ju na tejto stránke).
 3. Overte, či môžete prijímať správy SMS – odošlite skúšobnú správu SMS z akéhokoľvek mobilného telefónu na mobilné telefónne číslo, ktoré sa snažíte zaregistrovať. Zadajte mobilné telefónne číslo presne tak, ako ste ho zadali do aplikácie WhatsApp Business (vrátane predvoľby krajiny).
  • Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov vám nemôžeme poslať registračný kód žiadnym iným spôsobom.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie