نحوه برقراری تماس تصویری

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
تماس تصویری به شما امکان می‌دهد تا با مخاطبان خود با واتساپ تماس تصویری برقرار کنید.
برقراری تماس تصویری
 1. گفتگوی انفرادی با مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس تصویری بگیرید باز کنید.
 2. تماس تصویری
  را بزنید.
یا اینکه واتساپ را باز کنید،‌ سپس برگه تماس‌ها > تماس جدید
را بزنید. مخاطبی را که می‌خواهید با او تماس تصویری بگیرید، پیدا کنید، سپس تماس تصویری
را بزنید.
دریافت تماس تصویری
اگر گوشی قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس تصویری بگیرد، از واتساپ، اعلان Incoming Video call... را دریافت خواهید کرد. می‌توانید:
 • اعلان را به چپ بکشید و سپس View > Accept را بزنید.
  • یا اینکه اعلان را به راست بکشید تا تماس را قبول کنید.
 • اعلان را به چپ بکشید و سپس View > Decline را بزنید.
 • اعلان را به چپ بکشید، سپس > View > Message را بزنید تا تماس را با ارسال پیامی فوری رد کنید.
اگر تلفنتان قفل نیست ولی در واتساپ نیستید، وقتی کسی با شما تماس تصویری بگیرد، اعلان Incoming video call... از واتساپ دریافت خواهید کرد. می‌توانید:
 • اعلان را به پایین بکشید و سپس قبول را بزنید یا روی اعلان بزنید تا تماس را قبول کنید.
 • اعلان را پایین بکشید، سپس Decline را بزنید.
 • برای رد تماس با ارسال پیامی فوری، اعلان را پایین بکشید، سپس Message را بزنید.
اگر تلفنتان قفل نیست و در واتساپ هستید، وقتی کسی با شما تماس تصویری بگیرد، صفحه تماس تصویری واتساپ ورودی را خواهید دید. می‌توانید بزنید روی:
 • پذیرش
 • رد
 • یادآوری کن و سپس اگر می‌خواهید انتخاب کنید ۱ ساعت بعد یا هنگام خروج به شما یادآوری شود.
 • پیام تا تماس را با پیامی فوری رد کنید.
تبدیل تماس تصویری به تماس صوتی
 1. هنگامی که در تماس تصویری هستید، قطع ویدیو
  را بزنید تا به مخاطب تماس تصویری اطلاع داده شود.
 2. وقتی مخاطب دوربینش را خاموش کند، تماس به تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
تبدیل تماس صوتی به تماس تصویری
 1. هنگامی که در تماس صوتی هستید، تماس ویدیویی > Switch را بزنید.
 2. مخاطب تماس صوتی شما درخواست تبدیل به تماس تصویری را خواهد دید و می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
توجه: قبل از برقراری یا دریافت تماس تصویری گروهی مطمئن شوید شما و مخاطبانتان اتصال اینترنت قوی دارید. کیفیت تماس تصویری به کیفیت ارتباط اینترنت مخاطبی که ضعیف‌ترین اتصال را دارد، بستگی خواهد داشت.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر