วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อบางรายเพื่อไม่ให้แสดงอีกต่อไปที่ด้านบนของแท็บสถานะ
การปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. เลือกผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการเห็นการอัปเดตสถานะอีกต่อไป
  3. กดปิดการแจ้งเตือน > ปิดการแจ้งเตือน
การเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. เลื่อนลงไปที่ส่วนดูการอัปเดตที่ถูกปิดการแจ้งเตือน
  3. เลือกการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือน
  4. กดเลิกปิดการแจ้งเตือน > เลิกปิดการแจ้งเตือน
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่