Nemôžem sa pripojiť k aplikácii WhatsApp

Ak sa vám nedarí posielať či prijímať správy v aplikácii WhatsApp, je možné, že nemáte pripojenie na internet. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie pripojené na internet:
 • Skontrolujte, či sa vedľa správ namiesto značky začiarknutia nezobrazuje ikona hodín. Ak áno, znamená to, že sa vaše správy nedoručujú.
 • Skontrolujte signál siete vášho zariadenia a zistite, či bliká alebo je prázdny.
Riešenie problémov
Väčšinu problémov s pripojením možno vyriešiť podľa niektorého z týchto postupov:
Nastavenia zariadenia
 • Reštartujte svoje zariadenie vypnutím a opätovným zapnutím.
 • Otvorte Nastavenia vo svojom zariadení > klepnite na Sieť a internet a zapnite a vypnite Režim lietadlo.
 • Otvorte Nastavenia vo svojom zariadení> klepnite na Sieť a internet > Internet. Vedľa operátora klepnite na ikonu Nastavenia. Zapnite Mobilné dáta.
 • Otvorte Nastavenia vo svojom zariadení > klepnite na Aplikácie > WhatsApp > Mobilné dáta a Wi-Fi > zapnite Dáta v pozadí.
 • Aktualizujte aplikáciu WhatsApp na najnovšiu verziu. Nájdete ju v Obchode Google Play.
 • Aktualizujte svoj operačný systém Android na najnovšiu verziu dostupnú pre vaše zariadenie.
Nastavenia Wi-Fi
 • Otvorte Nastavenia vo svojom zariadení > Sieť a internet > Internet > vypnite a zapnite sieť Wi-Fi.
 • Skúste sa pripojiť k iným Wi-Fi hotspotom.
 • Uistite sa, že je sieť Wi-Fi zapnutá aj v režime spánku.
 • Reštartujte Wi-Fi router.
 • Kontaktujte svojho mobilného operátora a uistite sa, že sú nastavenia APN nakonfigurované správne.
 • Ak sa nedokážete pripojiť k službe WhatsApp cez sieť Wi-Fi, ktorú obvykle nepoužívate, kontaktujte správcu siete.
 • Uistite sa, že nemáte pripojenie cez spravovanú sieť Wi-Fi, napríklad vo vašej kancelárii alebo na univerzite. Nastavenia takýchto sietí môžu blokovať alebo obmedzovať pripojenie.
Ďalšie nastavenia
 • Služba WhatsApp nebola navrhnutá tak, aby sa používala s proxy serverom alebo službami VPN. Podporu pre takéto konfigurácie neposkytujeme.
 • Vypnite roaming.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie