Brak połączenia z WhatsApp

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości w WhatsApp, prawdopodobnie nie masz połączenia z Internetem. Aby upewnić się, czy urządzenie jest połączone z Internetem:
 • Sprawdź, czy obok Twoich wiadomości wyświetlana jest ikona zegara zamiast ikony haczyka. Ikona zegara oznacza, że Twoje wiadomości nie są dostarczane.
 • Sprawdź siłę sygnału sieci na urządzeniu i zwróć uwagę, czy wskaźnik nie miga lub nie wskazuje na brak połączenia.
Rozwiązywanie problemów
Oto możliwe rozwiązania dla większości problemów z połączeniem:
Ustawienia urządzenia
 • Zrestartuj urządzenie, wyłączając i włączając je ponownie.
 • Otwórz Ustawienia urządzenia > dotknij Sieć i Internet > włącz i wyłącz Tryb samolotowy.
 • Otwórz Ustawienia urządzenia > dotknij Sieć i Internet > Internet. Dotknij ikony Ustawienia obok nazwy operatora. Włącz Dane komórkowe.
 • Otwórz Ustawienia urządzenia > dotknij Aplikacje i powiadomienia > WhatsApp > Dane mobilne i Wi-Fi > włącz Dane w tle.
 • Zaktualizuj WhatsApp do najnowszej wersji dostępnej w Sklepie Google Play.
 • Zaktualizuj system Android do najnowszej wersji dostępnej dla Twojego urządzenia.
Ustawienia Wi-Fi
 • Otwórz Ustawienia urządzenia > Sieć i Internet > Internet > wyłącz i włącz Wi-Fi.
 • Spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi.
 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi pozostaje włączona w trybie uśpienia.
 • Uruchom ponownie router Wi-Fi.
 • Skontaktuj się z operatorem komórkowym i upewnij się, że ustawienia APN są poprawnie skonfigurowane.
 • Jeśli masz problemy z połączeniem z WhatsApp podczas korzystania z sieci Wi-Fi, z którą zwykle się nie łączysz, skontaktuj się z administratorem sieci.
 • Upewnij się, że nie łączysz się z zarządzaną siecią Wi-Fi, np. w firmie lub na uczelni. Takie sieci mogą być skonfigurowane tak, aby blokować lub ograniczać połączenia.
Inne ustawienia
 • Aplikacja WhatsApp nie jest przeznaczona do użytku na serwerze proxy lub w ramach usługi VPN. Nie obsługujemy takich konfiguracji.
 • Wyłącz roaming.
Powiązane źródła:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie