Nedaří se mi připojit k aplikaci WhatsApp

Pokud se vám v aplikaci WhatsApp nedaří odesílat či přijímat zprávy, je možné, že máte potíže s internetovým připojením. Chcete-li zkontrolovat internetové připojení svého zařízení:
 • Podívejte se, jestli se vedle vašich zpráv místo fajfky nezobrazuje ikona hodin. Pokud ano, znamená to, že zprávy nebylo možné doručit.
 • Zkontrolujte, jestli indikátor signálu sítě na vašem zařízení nebliká nebo není prázdný.
Řešení potíží
Většinu problémů s připojením lze vyřešit pomocí jednoho nebo několika následujících kroků:
Nastavení zařízení
 • Restartujte své zařízení tak, že jej vypnete a znovu zapnete.
 • Přejděte do Nastavení zařízení > klepněte na Síť a internet > zapněte a vypněte režim Letadlo.
 • Přejděte do Nastavení zařízení > klepněte na Síť a internet > Internet. U názvu operátora sítě klepněte na ikonu nastavení. Zapněte Mobilní data.
 • Přejděte do Nastavení zařízení > klepněte na Aplikace > WhatsApp > Mobilní data a Wi-Fi > povolte Data na pozadí.
 • Aktualizujte aplikaci WhatsApp na nejnovější verzi dostupnou v obchodě Google Play.
 • Aktualizujte svůj operační systém Android na nejnovější verzi dostupnou pro vaše zařízení.
Nastavení sítě Wi-Fi
 • Přejděte do Nastavení zařízení > Síť a internet > Internet > vypněte a znovu zapněte síť Wi-Fi.
 • Zkuste se připojit k různým Wi-Fi hotspotům.
 • Ujistěte se, že máte síť Wi-Fi aktivní i v režimu spánku.
 • Restartujte Wi-Fi router.
 • Kontaktujte svého mobilního operátora a ujistěte se, že vaše nastavení APN jsou správně nakonfigurována.
 • Pokud se vám nedaří k aplikaci WhatsApp připojit přes síť Wi-Fi, ke které se běžně nepřipojujete, kontaktujte správce sítě.
 • Ujistěte se, že nejste připojeni přes spravovanou síť Wi-Fi, například v práci nebo ve škole. Nastavení takovýchto sítí může blokovat nebo omezovat připojení.
Další nastavení
 • WhatsApp není vhodné používat s bránou proxy či službami VPN. Tyto konfigurace nepodporujeme.
 • Vypněte roaming.
Další informace:
Bylo to užitečné?
Ano
Ne