Stíšenie a zrušenie stíšenia hlásení v skupine

Hlásenia v skupine môžete na určitú dobu stíšiť. Naďalej budete dostávať správy odoslané v skupine, váš telefón však nebude vibrovať ani vydávať žiadne zvuky, keď dostanete správy. Správy odoslané do stíšených chatov sa na ikone WhatsApp s počtom správ nezobrazia. Zobrazia sa iba v prípade, ak sa o vás niekto v chate priamo zmieni alebo odpovie na vašu správu.
Ako stíšiť hlásenia v skupine
 1. Otvorte skupinový chat vo WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite prstom na skupine smerom doľava na karte Chaty. Potom klepnite na ikonu Viac
   a vyberte Stíšiť.
 2. Klepnite na ikonu Stíšiť
  .
 3. Zvoľte, na ako dlho chcete hlásenia stíšiť.
Zrušenie stíšenia hlásení v skupine
 1. Otvorte skupinový chat vo WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne potiahnite prstom na skupine smerom doľava na karte Chaty. Potom klepnite na ikonu Viac
   a vyberte Zrušiť stíšenie.
 2. Klepnite na ikonu Stíšené
  .
 3. Klepnite na Zrušiť stíšenie.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie