Jak ztlumit oznámení skupin a jak ztlumení zase zrušit

Oznámení skupiny můžete po dobu konkrétního časového úseku ztlumit. Zprávy odeslané v dané skupině budete stále dostávat, ale váš telefon při jejich doručení nebude vibrovat ani zvonit. Zprávy ze ztlumených chatů se nebudou zobrazovat v odznáčku ikony aplikace WhatsApp. Zahrnuty budou pouze v případě, že vás někdo v chatu přímo zmíní nebo odpoví na vaši zprávu.
Jak ztlumit oznámení skupiny
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Potom klepněte na Více
   > Ztlumit.
 2. Klepněte na Ztlumit
  .
 3. Zvolte časový úsek, po jehož dobu si přejete oznámení ztlumit.
Jak ztlumení oznámení skupiny zrušit
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně skupinu v záložce Chaty přetáhněte doleva. Potom klepněte na Více
   > Zrušit ztlumení.
 2. Klepněte na Ztlumeno
  .
 3. Klepněte na Zrušit ztlumení.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne