Zmena nastavení správcov skupiny

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
V predvolenom nastavení môžu všetci účastníci skupiny odosielať správy a meniť informácie o skupine vrátane témy skupiny, ikony alebo popisu. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny a povoliť úpravu informácií o skupine alebo posielanie správ iba správcom.
Ako zmeniť nastavenia informácií o skupine
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom kliknite na tému skupiny.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Kliknite na Nastavenia skupiny > Upraviť info skupiny.
 3. Vyberte, či informácie o skupine budú môcť meniť Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
 4. Kliknite na tlačidlo POTVRDIŤ.
Ako zmeniť nastavenia správ v skupine
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp a potom kliknite na tému skupiny.
  • Prípadne kliknite na ikonu Ponuka (
   alebo
   ) v hornom rohu a potom na Info o skupine.
 2. Kliknite na Nastavenia skupiny > Posielať správy.
 3. Vyberte, či správy budú môcť posielať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
 4. Kliknite na tlačidlo POTVRDIŤ.
Účastníci môžu priamo kontaktovať správcu kliknutím na správcov v skupine. Následne musia kliknúť na meno správcu, ktorému chcú poslať správu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie