Používanie správ v neprítomnosti

Keď je aktivovaná funkcia správ v neprítomnosti, zákazníci, ktorí vám pošlú správu, automaticky dostanú prispôsobiteľnú odpoveď o tom, že práve nemáte čas alebo telefón pri sebe. Môžete si vybrať zákazníkov, ktorým sa majú posielať správy v neprítomnosti, ako aj čas odoslania týchto správ.
Tip pre spoločnosti: Používanie správ v neprítomnosti pomáha okrem iného chrániť aj váš osobný čas, ktorý ste si vyhradili pre seba. Tieto správy pre zákazníkov znamenajú aj to, že ich neignorujete.
Nastavenie správy v neprítomnosti
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp Business.
 2. Klepnite na Nastavenia > Nástroje pre spoločnosti > Správa v neprítomnosti.
 3. Zapnite funkciu Posielanie správ v neprítomnosti.
 4. V časti Správa klepnite na správu, upravte ju a potom klepnite na Uložiť.
 5. Klepnite na Plán posielania a naplánujte správu v neprítomnosti. Vyberte niektorú z týchto možností:
  • Posielať vždy: ak sa majú správy posielať vždy.
  • Podľa vlastného plánu: ak sa majú správy posielať iba počas určeného obdobia.
  • Mimo otváracích hodín: ak sa majú správy posielať iba mimo otváracích hodín.
   • Poznámka: Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak ste v profile spoločnosti nastavili otváracie hodiny.
 6. Klepnite na Príjemcovia a určite, kto dostane správu v neprítomnosti. Vyberte niektorú z týchto možností:
  • Všetci: správy v neprítomnosti sa budú posielať všetkým, ktorí vám pošlú správu po aktivácii funkcie Správa v neprítomnosti.
  • Všetkým, ktorých nemám v adresári: správy sa budú posielať iba tým zákazníkom, ktorých nemáte uložených v adresári.
  • Všetci okrem…: správy sa budú posielať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorých vyberiete.
  • Poslať iba…: správy sa budú posielať iba vybratým kontaktom.
Poznámka: Vaše zariadenie musí byť pripojené na internet, aby sa odosielali správy v neprítomnosti.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie