Jak korzystać z wiadomości pod nieobecność

Kiedy włączysz wiadomości pod nieobecność, klienci, którzy do Ciebie napiszą, otrzymają dostosowaną automatyczną odpowiedź informującą o Twojej chwilowej niedostępności. Możesz wybrać, którzy klienci dostaną wiadomość pod nieobecność i kiedy.
Wskazówka biznesowa: korzystając z wiadomości pod nieobecność, nie tylko zyskujesz czas dla siebie, ale także pokazujesz klientom, że ich nie zaniedbujesz.
Ustawianie wiadomości pod nieobecność
 1. Otwórz aplikację WhatsApp Business.
 2. Stuknij Ustawienia > Narzędzia dla firm > Wiadomość pod nieobecność.
 3. Włącz Wysyłaj wiadomość pod nieobecność.
 4. W sekcji Wiadomość stuknij treść wiadomości, aby ją edytować, a następnie stuknij Zachowaj.
 5. Stuknij Harmonogram, aby zaplanować wysyłanie wiadomości pod nieobecność. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zawsze wysyłaj: wysyła wiadomość za każdym razem.
  • Niestandardowy harmonogram: wysyła wiadomość tylko w określonym czasie.
  • Poza godzinami pracy: wysyła wiadomość tylko poza godzinami pracy.
   • Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w profilu firmy są ustawione godziny otwarcia.
 6. Stuknij Odbiorcy, aby określić, kto ma dostawać wiadomości pod nieobecność. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wszyscy: wysyła wiadomość każdej osobie, która próbuje się z Tobą skontaktować, kiedy wiadomości pod nieobecność są włączone.
  • Wszyscy spoza książki adresowej: wysyła wiadomość tylko do klientów, którzy nie są zapisani w Twojej książce adresowej.
  • Wszyscy oprócz…: wysyła wiadomość do wszystkich klientów oprócz wybranych.
  • Wysyłaj tylko do…: wysyła wiadomość tylko do wybranych kontaktów.
Uwaga: aby wiadomości pod nieobecność były wysyłane, Twoje urządzenie musi mieć włączone połączenie internetowe.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie