نحوه استفاده از پیام در دسترس نبودن

وقتی پیام در دسترس نبودن فعال می‌شود، مشتریانی که به شما پیام می‌دهند، بطور خودکار یک پیام قابل سفارشی شدن دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد شما مشغول هستید یا از گوشی دور هستید. می‌توانید انتخاب کنید به کدام مشتریان پیام در دسترس نبودن فرستاده شود و چه زمانی باید پیام در دسترس نبودن فرستاده شود.
ترفند تجاری: استفاده از پیام در دسترس نبودن نه تنها باعث می‌شود از وقت‌های شخصی خود محافظت کنید. بلکه به مشتریان هم این اطمینان خاطر را می‌دهد که شما آنها را نادیده نمی‌گیرید.
تنظیم پیام در دسترس نبودن
 1. برنامه «واتساپ تجاری» را باز کنید.
 2. روی تنظیمات > ابزارهای کسب‌وکار> پیام عدم حضور ضربه بزنید.
 3. ارسال پیام عدم حضور را فعال کنید.
 4. در بخش پیام، روی پیام ضربه بزنید تا آن را ویرایش کنید و سپس ذخیره را بزنید.
 5. روی زمان‌بندی بزنید تا پیام عدم حضور را زمان‌بندی کنید. از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
  • همیشه ارسال شود: در همه زمان‌ها ارسال می‌شود.
  • زمان‌بندی سفارشی: تنها در دوره زمانی مشخص شده فرستاده شود.
  • بعد از ساعات کاری: تنها بعد از ساعات کاری فرستاده شود.
   • توجه: این گزینه فقط وقتی در دسترس است که در نمایه کسب‌وکارتان، ساعات کاری تنظیم کرده باشید.
 6. روی گیرندگان بزنید تا مشخص کنید چه کسانی باید پیام در دسترس نبودن را دریافت کنند. یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:
  • همه: تا زمان فعال بودن ویژگی پیام در دسترس نبودن، به همه اشخاصی که پیام می‌دهند، ارسال شود.
  • همه بجز افراد دفترچه نشانی: پیام خوشامدگویی برای شماره‌هایی که در دفترچه نشانی شما نیستند، فرستاده شود.
  • همه بجز...: برای همه مشتریان بجز افرادی که انتخاب می‌کنید، فرستاده شود.
  • فقط فرستاده شود به...: فقط به مخاطبان انتخاب شده فرستاده شود.
توجه: دستگاه شما باید اتصال اینترنت فعال داشته باشد تا پیام در دسترس نبودن ارسال شود.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر