วิธีบล็อคหรือเลิกบล็อคธุรกิจ

Android
iPhone
หากต้องการหยุดรับข้อความจากธุรกิจบน WhatsApp ให้เปิดแชทจากธุรกิจดังกล่าว จากนั้นแตะชื่อธุรกิจ > บล็อคธุรกิจ
หากต้องการเลิกบล็อคธุรกิจบน WhatsApp ให้ไปที่การตั้งค่า WhatsApp จากนั้นแตะบัญชี > ความเป็นส่วนตัว > ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อค > ชื่อธุรกิจ > เลิกบล็อค
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่