સ્ટેટસ કેવી રીતે વાપરવું

Android
iPhone
KaiOS
તમે સ્ટેટસ સુવિધાથી લખાણ, ફોટો, વીડિયો અને GIF શેર કરી શકો છો, તમારું સ્ટેટસ 24 કલાક પછી દેખાતું નથી અને તે એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનથી સુરક્ષિત હોય છે. તમે અને તમારા સંપર્કો એકબીજાની સ્ટેટસ અપડેટ માત્ર ત્યારે જ જોઈ શકો છો, જયારે તમે બંનેએ પોતાના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં એકબીજાના ફોન નંબર સેવ કરેલા હોય.
સ્ટેટસ અપડેટ બનાવવા અને મોકલવા માટે
 1. WhatsApp > સ્ટેટસ ખોલો.
 2. પછી:
  • લખાણવાળી સ્ટેટસ અપડેટ બનાવવા માટે લખાણ
   પર દબાવો. ઇમોજી કે GIF ઉમેરવા માટે તમે ઇમોજી
   પર, અક્ષર પસંદ કરવા માટે T પર અથવા બેકગ્રાઉન્ડનો રંગ પસંદ કરવા માટે રંગ
   પર દબાવી શકો છો.
  • ફોટો લેવા, વીડિયો કે GIF રેકોર્ડ કરવા અથવા ફોનમાં હાજર ફોટો, વીડિયો કે GIF પસંદ કરવા માટે કેમેરા
   અથવા મારું સ્ટેટસ પર દબાવો. તમે ફોટો, વીડિયો કે GIF સાથે મેસેજ લખી શકો છો કે તેમાં ફેરફાર પણ કરી શકો છો. આ બધું કેવી રીતે કરવું તે તમે આ લેખમાં શીખી શકો છો.
 3. મોકલો
  પર દબાવો.
બીજી રીતે, તમે ચેટ ટેબમાં જઈને, પછી કેમેરા
પર દબાવીને ફોટો, વીડિયો કે GIF સ્ટેટસ અપડેટ બનાવીને મોકલી શકો છો.
નોંધ: WhatsApp 3GP અને mpeg4 વીડિયો ફોર્મેટને સપોર્ટ કરે છે.
સ્ટેટસ અપડેટ જોવા કે તેનો જવાબ આપવા માટે
 • કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ જોવા માટે, સ્ટેટસ ટેબ પર દબાવો. પછી, જે સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટ જોવી હોય તેના પર દબાવો.
 • કોઈ સંપર્કની સ્ટેટસ અપડેટનો જવાબ આપવા માટે, જોતી વખતે જવાબ આપો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
iPhone | KaiOS પર સ્ટેટસ કેવી રીતે વાપરવું
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં