วิธีสร้างและเชิญเข้ากลุ่ม

คุณสามารถสร้างกลุ่ม WhatsApp ที่มีสมาชิกได้ถึง 256 คน
วิธีสร้างกลุ่ม
 1. ไปที่แท็บแชทใน WhatsApp
 2. แตะแชทใหม่
  > กลุ่มใหม่
  • หากคุณมีแชทอยู่แล้วบนแท็บแชท ให้แตะกลุ่มใหม่
 3. ค้นหาหรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่มลงในกลุ่ม แล้วแตะถัดไป
 4. ป้อนหัวข้อกลุ่ม ซึ่งจะเป็นชื่อกลุ่มที่สมาชิกทั้งหมดจะเห็น
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
  • คุณสามารถเพิ่มไอคอนกลุ่มได้โดยแตะไอคอนกล้อง คุณสามารถเลือกที่จะถ่ายรูป เลือกรูปภาพ หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพได้ เมื่อตั้งค่าแล้ว ไอคอนจะปรากฏถัดจากกลุ่มในแท็บแชท
 5. แตะสร้างเมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
วิธีเชิญเข้ากลุ่มผ่านลิงก์
หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม คุณสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการแชร์ลิงก์กับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ดูแลกลุ่มสามารถรีเซ็ตลิงก์ได้ทุกเมื่อเพื่อให้ลิงก์เชิญก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้และสร้างลิงก์ใหม่
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม > ข้อมูลกลุ่ม
 2. แตะเชิญเข้ากลุ่มผ่านลิงก์
 3. เลือกแชร์ลิงก์ คัดลอกลิงก์ หรือคิวอาร์โค้ด
  • หากต้องการรีเซ็ตลิงก์ ให้แตะรีเซ็ตลิงก์ > รีเซ็ตลิงก์
หมายเหตุ:
 • ผู้ใช้ WhatsApp ทุกคนที่คุณแชร์ลิงก์เชิญด้วยจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ โปรดใช้ฟีเจอร์นี้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น อาจมีบุคคลที่ส่งต่อลิงก์ให้ผู้อื่น ผู้ที่ได้รับลิงก์จะสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ดูแลกลุ่ม
 • เราจะทยอยเพิ่มขนาดของกลุ่มในเดือนต่อๆ ไป และอาจมีความล่าช้าในการเข้าถึงฟีเจอร์นี้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่