วิธีเปิดหรือปิดใช้งานข้อความชั่วคราวในกลุ่ม

คุณสามารถส่งข้อความที่จะหายไปใน WhatsApp ได้โดยการเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว คุณสามารถเลือกให้ข้อความหายไปหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วันได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ข้อความใหม่ที่ส่งในแชทดังกล่าวจะหายไปหลังจากระยะเวลาที่คุณเลือก ข้อความที่ส่งหรือได้รับก่อนการเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวจะไม่ได้รับผลกระทบ
การเปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ในแชทกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวได้ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลกลุ่มได้ในบทความนี้
 1. เปิดแชทกลุ่ม WhatsApp
 2. กดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > ตกลง
 3. เลือกข้อความชั่วคราว > แก้ไข
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้กดถัดไป > ตกลง
 4. เลือก 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 90 วัน > ตกลง
คุณยังสามารถเปิดใช้งานข้อความชั่วคราวเมื่อสร้างแชทกลุ่มใหม่ได้อีกด้วย
การปิดใช้งานข้อความชั่วคราว
ทุกคนในแชทกลุ่มสามารถปิดข้อความชั่วคราวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่ผู้ดูแลกลุ่มจะจำกัดการดำเนินการนั้นไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 1. เปิดแชทกลุ่ม WhatsApp
 2. กดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม > ตกลง
 3. เลือกข้อความชั่วคราว > แก้ไข
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้กดถัดไป > ตกลง
 4. เลือกปิด > ตกลง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่