Zapnutie alebo vypnutie miznúcich správ v skupine

Ak zapnete funkciu miznúcich správ, môžete v aplikácii WhatsApp posielať správy, ktoré časom zmiznú. Môžete si vybrať, či majú správy zmiznúť po 24 hodinách, 7 dňoch alebo 90 dňoch. Keď sú miznúce správy zapnuté, nové správy odoslané v chate zmiznú po nastavenom trvaní. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na správy, ktoré boli odoslané alebo prijaté pred zapnutím miznúcich správ.
Zapnutie miznúcich správ
V skupinovom chate môže miznúce správy zapnúť ktorýkoľvek účastník chatu. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny tak, aby funkciu miznúcich správ mohli zapínať iba správcovia. Viac informácií o zmene nastavení správcu skupiny nájdete v tomto článku.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Stlačte Možnosti > Info o skupine > OK.
 3. Vyberte Miznúce správy > UPRAVIŤ.
  • Po zobrazení výzvy stlačte Ďalej > OK.
 4. Vyberte 24 hodín, 7 dní alebo 90 dní > OK.
Miznúce správy môžete zapnúť aj pri vytváraní nového skupinového chatu.
Vypnutie miznúcich správ
Ak túto funkciu správca skupiny neobmedzil len na správcov, ktokoľvek v skupinovom chate môže miznúce správy kedykoľvek vypnúť.
 1. Otvorte skupinový chat v aplikácii WhatsApp.
 2. Stlačte Možnosti > Info o skupine > OK.
 3. Vyberte Miznúce správy > UPRAVIŤ.
  • Po zobrazení výzvy stlačte Ďalej > OK.
 4. Vyberte Vypnúť > OK.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie