כיצד להפעיל ולכבות הודעות זמניות בקבוצה

תוכלו להפעיל את מצב 'הודעות זמניות' כדי לשלוח הודעות שייעלמו מ-WhatsApp. אפשר לבחור פרק זמן של 24 שעות, 7 ימים או 90 ימים. כשמצב זה מופעל, הודעות חדשות שנשלחות בצ'אט ייעלמו אחרי פרק הזמן שנבחר. לא תהיה לכך השפעה על הודעות שנשלחו או התקבלו לפני הפעלת מצב זה.
הפעלת הודעות זמניות
בצ'אט קבוצתי, כל המשתתפים יכולים להפעיל את מצב 'הודעות זמניות', אבל מנהלי הקבוצה יכולים לשנות את ההגדרות כך שרק הם יוכלו להפעיל או לכבות אותו. במאמר זה מוסבר איך לשנות הגדרות לניהול קבוצה.
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp.
 2. הקישו על Options (אפשרויות) > Group info (פרטי הקבוצה > OK (אישור).
 3. בחרו באפשרות Disappearing Messages (הודעות זמניות) > EDIT (עריכה).
  • אם תתבקשו, הקישו על Next (הבא) > OK (אישור).
 4. בחרו פרק זמן: ‎‏‏‏hours‏ 24‏ (24 שעות), ‏days ‏7 (7 ימים) או days ‏90 (90 ימים) והקישו על OK (אישור).
ניתן גם להפעיל הודעות זמניות כשיוצרים צ'אט קבוצתי חדש.
כיבוי הודעות זמניות
כל המשתתפים בצ'אט הקבוצתי יכולים לכבות את מצב 'הודעות זמניות' בכל עת, אלא אם מנהל הקבוצה הגביל את האפשרות הזו למנהלים בלבד.
 1. פתחו את הצ'אט הקבוצתי ב-WhatsApp.
 2. הקישו על Options (אפשרויות) > Group info (פרטי הקבוצה > OK (אישור).
 3. בחרו באפשרות Disappearing Messages (הודעות זמניות) > EDIT (עריכה).
  • אם תתבקשו, הקישו על Next (הבא) > OK (אישור).
 4. בחרו באפשרות Off (כבוי) > OK (אישור).
מקורות קשורים:
האם זה עזר?
כן
לא