چگونگی فعال یا غیرفعال کردن پیام‌‌های مدت‌دار در گروه

با فعال کردن پیام‌های مدت‌دار می‌توانید پیام‌هایی در واتساپ بفرستید که ناپدید می‌شوند. می‌توانید انتخاب کنید که پیام‌ها بعد از ۲۴ ساعت، ۷ روز یا ۹۰ روز ناپدید شوند. بعد از فعال شدن، پیام‌های جدید ارسالی به گفتگو بعد از مدت زمان انتخابی شما ناپدید می‌شوند. فعال شدن پیام‌‌های مدت‌‌دار تاثیری بر پیام‌های ارسال شده یا دریافت شده قبلی ندارد.
فعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار
در گفتگوی گروهی، هر یک از اعضای گروه می‌توانند پیام‌‌های مدت‌دار را فعال کنند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند تنظیمات گروه را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند پیام‌های مدت‌دار را فعال کنند. چگونگی تغییر تنظیمات مدیر گروه را از این مطلب بیاموزید.
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌ها > اطلاعات گروه > تایید را فشار دهید.
 3. پیام‌های مدت‌دار > ویرایش را انتخاب کنید.
  • اگر سوالی پرسیده شد، بعدی > تایید را فشار دهید.
 4. ۲۴ ساعت، ۷ روز یا ۹۰ روز > تایید را انتخاب کنید.
هنگام ایجاد گفتگوی گروهی جدید می‌توانید پیام‌های مدت‌دار را فعال کنید.
غیرفعال کردن پیام‌های مدت‌‌دار
هرکسی در گفتگوی گروهی می‌توانید در هر زمانی پیام‌های مدت‌دار را غیرفعال کند، مگر اینکه مدیر گروه این کار را فقط محدود به مدیران کرده باشد.
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌ها > اطلاعات گروه > تایید را فشار دهید.
 3. پیام‌های مدت‌دار > ویرایش را انتخاب کنید.
  • اگر سوالی پرسیده شد، بعدی > تایید را فشار دهید.
 4. غیرفعال > تایید را انتخاب کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر