Jak zapnout a vypnout automatické odstraňování zpráv ve skupinách

V aplikaci WhatsApp je nyní k dispozici funkce automatického odstraňování zpráv. Můžete si zvolit, zda mají být zprávy odstraňovány po 24 hodinách, 7 dnech či 90 dnech. Po zapnutí této funkce bude z chatu každá nově odeslaná zpráva po uplynutí vámi zvolené doby automaticky odstraněna. Nastavení však nebude mít vliv na zprávy odeslané nebo přijaté předtím, než bylo automatické odstraňování zpráv zapnuto.
Chcete-li zapnout automatické odstraňování zpráv:
Ve skupinových chatech mohou tuto funkci zapnout a vypnout všichni účastníci skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit tak, aby automatické odstraňování zpráv směli zapínat a vypínat pouze správci. Přečtěte si, jak změnit nastavení správce skupiny, v tomto článku.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Stiskněte Možnosti > Informace o skupině > OK.
 3. Zvolte možnost Automatické odstraňování zpráv > UPRAVIT.
  • Budete-li k tomu vyzváni, stiskněte Další > OK.
 4. Zvolte možnost Po 24 hodinách, Po 7 dnech nebo Po 90 dnech > OK.
Automatické odstraňování zpráv můžete zapnout také při vytváření nového skupinového chatu.
Chcete-li automatické odstraňování zpráv vypnout:
Pokud nebylo vypnutí automatického odstraňování zpráv omezeno správcem skupiny, může tuto funkci kdykoliv vypnout kterýkoliv její účastník.
 1. Otevřete skupinový chat v aplikaci WhatsApp.
 2. Stiskněte Možnosti > Informace o skupině > OK.
 3. Zvolte možnost Automatické odstraňování zpráv > UPRAVIT.
  • Budete-li k tomu vyzváni, stiskněte Další > OK.
 4. Zvolte možnost Vypnuto > OK.
Další informace:
Bylo to užitečné?
Ano
Ne