วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลกลุ่ม

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถส่งข้อความและเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม รวมถึงหัวข้อกลุ่ม ไอคอน หรือคำอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรือส่งข้อความได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  2. แตะการตั้งค่ากลุ่ม > แก้ไขข้อมูลกลุ่ม
  3. เลือกอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดหรือผู้ดูแลเท่านั้นแก้ไขข้อมูลกลุ่ม
  4. แตะตกลง
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  2. แตะการตั้งค่ากลุ่ม > ส่งข้อความ
  3. เลือกอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดหรือผู้ดูแลเท่านั้นส่งข้อความ
  4. แตะตกลง
สมาชิกสามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรงด้วยการแตะ "ผู้ดูแล" ในกลุ่มแล้วแตะชื่อผู้ดูแลที่ต้องการส่งข้อความหา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่