Zmena nastavení správcov skupiny

V predvolenom nastavení môžu všetci účastníci skupiny odosielať správy a meniť informácie o skupine vrátane témy skupiny, ikony alebo popisu. Správca skupiny však môže zmeniť nastavenia skupiny a povoliť úpravu informácií o skupine alebo posielanie správ iba správcom.
Ako zmeniť nastavenia informácií o skupine
 1. Otvorte skupinový chat vo WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne podržte prst na skupine na karte CHATY. Potom klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
   > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Upraviť info skupiny.
 3. Vyberte, či informácie o skupine budú môcť meniť Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
 4. Klepnite na OK.
Ako zmeniť nastavenia správ v skupine
 1. Otvorte skupinový chat vo WhatsApp a klepnite na tému skupiny.
  • Prípadne podržte prst na skupine na karte CHATY. Potom klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
   > Info o skupine.
 2. Klepnite na Nastavenia skupiny > Posielať správy.
 3. Vyberte, či správy budú môcť posielať Všetci účastníci alebo Iba správcovia.
 4. Klepnite na OK.
Účastníci môžu priamo kontaktovať správcu skupiny klepnutím na správcov a potom na meno správcu, ktorému chcú poslať správu.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie