چگونگی تغییر تنظیمات مدیر گروه

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
به طور پیش‌فرض اعضای گروه می‌توانند پیام بفرستند و اطلاعات گروه شامل عنوان، علامت یا شرح گروه را تغییر دهند. با این حال، مدیر گروه می‌تواند این تنظیمات را تغییر دهد تا فقط مدیران بتوانند اطلاعات گروه را تغییر دهند یا پیام بفرستند.
تغییر تنظیمات اطلاعات گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. تنظیمات گروه > ویرایش اطلاعات گروه را بزنید.
 3. از میان گزینه‌های همه اعضا یا فقط مدیران برای تغییر اطلاعات گروه، یکی را انتخاب کنید.
 4. تایید را بزنید.
تغییر تنظیمات پیام گروه
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. تنظیمات گروه > ارسال پیام را بزنید.
 3. برای ارسال پیام، همه اعضا یا فقط مدیران را انتخاب کنید.
 4. تایید را بزنید.
اعضا می‌توانند در گفتگوی گروهی با زدن روی مدیران و سپس با زدن روی اسم مدیر مورد نظر برای ارسال پیام، با او تماس بگیرند.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر