Jak změnit nastavení správce skupiny

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
V rámci výchozího nastavení mohou všichni účastníci skupiny odesílat zprávy a měnit informace o skupině, včetně tématu, ikony a popisu skupiny. Správce skupiny však může nastavení skupiny změnit a povolit úpravy informací o skupině či odesílání zpráv pouze správcům skupiny.
Jak změnit nastavení pro úpravy informací o skupině
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Úprava informací o skupině.
 3. Zvolte, zda informace o skupině budou moct měnit Všichni účastníci, nebo Pouze správci.
 4. Klepněte na OK.
Jak změnit nastavení pro odesílání zpráv
 1. V aplikaci WhatsApp přejděte do příslušné skupiny a klepněte na její téma.
  • Případně na skupinu klepněte v záložce CHATY a přidržte ji. Poté klepněte na Více možností
   > Informace o skupině.
 2. Klepněte na Nastavení skupiny > Odesílání zpráv.
 3. Zvolte, zda budou moct zprávy odesílat Všichni účastníci, nebo Pouze správci.
 4. Klepněte na OK.
Účastníci skupiny mohou správce kontaktovat přímo, klepnou-li na správce skupiny a potom na jméno správce, kterému chtějí poslat zprávu.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne