Odstránenie správ

Môžete odstrániť správy u seba, prípadne môžete požiadať o to, aby sa správy odstránili u všetkých.
Odstránenie správ u všetkých
Odstránenie správ u všetkých vám umožňuje odstrániť konkrétne správy, ktoré ste odoslali do skupinového alebo individuálneho chatu. Je to užitočné najmä vtedy, ak ste správu odoslali do nesprávneho chatu alebo ak odoslaná správa obsahuje chybu.
Správy, ktoré sa odstránia u všetkých, sa nahradia touto správou:
Táto správa bola odstránená.
Ak chcete správy odstrániť u všetkých:
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, klepnite na Viac
   a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť
  > Odstrániť u všetkých.
Upozornenie:
 • Správy sa úspešne odstránia u všetkých len vtedy, ak vy aj príjemcovia správy používate najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp.
 • V prípade príjemcov, ktorí používajú WhatsApp pre iOS, môžu prijaté médiá zostať uložené medzi ich fotkami aj po odstránení správy z chatu WhatsApp.
 • Ak správu neodstránite hneď alebo ak sa ju nepodarí odstrániť, môže sa stať, že ju príjemcovia uvidia.
 • Nezobrazí sa žiadne upozornenie, ak sa správu nepodarí odstrániť u všetkých.
 • Možnosť Odstrániť u všetkých môžete použiť približne do jednej hodiny od odoslania správy.
Odstránenie správ u seba
Zo svojho telefónu môžete odstrániť kópiu správ, ktoré ste odoslali alebo prijali. Toto však nemá žiadny vplyv na chaty u príjemcov. Príjemcovia budú naďalej vidieť tieto správy na obrazovke chatu.
Ak chcete správu odstrániť u seba:
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, klepnite na Viac
   a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť
  > Odstrániť u mňa.
Pomocné zdroje:
Odstránenie správ: Android | KaiOS
Vymazanie chatov: Android | iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie