نحوه حذف پیام‌ها

می‌توانید پیام‌ها را فقط برای خودتان حذف کنید یا درخواست کنید پیام‌ها برای همه حذف شود.
حذف پیام‌ها برای همه
حذف پیام‌ها برای همه به شما این امکان را می‌دهد که پیام‌های مشخصی را که به گفتگویی گروهی یا فردی فرستاده‌اید حذف کنید. این امکان به‌ویژه زمانی سودمند است که پیامی را به‌اشتباه در گفتگویی ارسال کرده باشید یا در پیام ارسالی‌تان اشتباهی وجود داشته باشد. به‌عنوان مدیر گروه، همچنین می‌توانید پیام‌های اشتباه یا مشکل‌ساز را از گفتگو حذف کنید.
پیام‌های ارسالی که برای همه حذف می‌شود با این عبارت جایگزین خواهد شد:
«شما این پیام را حذف کردید»
برای حذف